Preskočiť na obsah

Michal Potemra. Rodinné zázemie, mladé letá v Barci a stredoškolské štúdium na gymnáziu v Košiciach

Narodil sa 22. apríla 1922 v Barci (dnes mestská časť Košíc) a pri krste 30. apríla 1922 dostal meno po otcovi – Michal. Jeho príchod na svet mal podľa ústneho podania jeho matky Verony, rod. Sedlákovej, až symbolický podtón, keď spomínala: „Na Marka zvony vyzváňali, keď še Mišo narodzel“.

Starí rodičia Michala Potemru slúžili na panstve grófa Bárczaya v Barci. Starý otec sa húževnatosťou vypracoval na malého želiara a patrila mu malá výmera pôdy. Otec Dr. Potemru bol malým roľníkom, ale po násilnej kolektivizácii prišiel o pôdu a pracoval v miestnom Jednotnom roľníckom družstve. Napriek skromnému materiálnemu zázemiu všetky deti, súrodenci Dr. Potemru študovali: Ing. Pavol Potemra (1920 – 1971), Imrich (1925 – 1992), PhDr. Ladislav Potemra (1929 – 1997), MUDr. Terézia (1934 - 2017), Vincent (1938 – 1951). Súrodenci otca Dr. Potemru sa však vysťahovali za prácou do USA.

V Barci navštevoval ľudovú školu a vzdelával sa pod vedením zanieteného pedagóga Ladislava Birčáka, účinkovanie ktorého aj vo sfére spoločenského života v obci (založenie orchestra, ochotníckeho divadla, publikovanie v novinách) formovalo mladého chlapca a ich vzťah prerástol do priateľstva v čase dospelosti M. Potemru. Po získaní základného vzdelania nastúpil Michal Potemra na Uhorské kráľovské štátne gymnázium s vyučovacou rečou slovenskou, ktoré sídlilo na dnešnej Poštovej ulici v Košiciach. Tu v školskom roku 1939/1940 v období, keď Košice patrili Maďarsku, maturoval s vynikajúcim prospechom. Finančne ho podporoval príbuzný rímskokatolícky kňaz Imrich Sedlák (1919 – 1945).