Sunday, 29.03.2020 Today: Miroslav Tomorrow: Vieroslava

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Named card catalog SSL

Odkaz na menný lísktový katalóg ŠVK v Košiciach

EIZ catalog

Odkaz na EIZ Katalog

Announcement related to the coordinated restrictions to prevent the spreading of coronavirus

Dear State Research Library users and visitor,

related to the restrictions taken to the spreading of coronavirus COVID-19 will be our libarry closed until further notice.

You will find more information on our web site here

Infotrac

infotrac

Database DOAJ

Odkaz na databázu DOAJ

Database Ebsco

Odkaz na databázu Ebsco