Tuesday, 20.10.2020 Today: Vendelín Tomorrow: Uršula

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

The use of the self-service lockers on the ground floor

Dear library visitors, please use the self-service lockers on the ground floor to store your personal belongings before entering the study rooms from October 1st, 2020. The cloakroom on the first floor is stored.
Read more

Aktuálne sprísnené opatrenia v ŠVK v Košiciach od 15.10.2020 proti šíreniu COVID – 19

Vážení používatelia knižnice, z dôvodu sprísnených opatrení proti šíriacemu sa koronavírusu obmedzujeme počet návštevníkov v jednotlivých študovniach, ako aj maximálny čas na pracoviskách. Prosíme Vás o využívanie boxu na vrátenie kníh umiestneného pred knižnicou. Viac k oznamu.

Žiadosti o rešerše

Vážení používatelia, z dôvodu obmedzených personálno-prevádzkových kapacít neprijímame žiadosti o rešerše až do odvolania.
Ďakujeme za porozumenie.

Otváracie hodiny

Registrácia používateľov,
výpožičné služby,
konzultačné a rešeršné služby, MVS/MMVS,
reprografické služby

(Hlavná 10, prízemie)

Po-Pia 8:00 – 19:00

Ďalšie pracoviská

wifi_freeV ŠVK v Košiciach sme sprístupnili možnosť wifi pripojenia na internet. Využiť ho môže každý návštevník knižnice s vlastným prenosným zariadením (notebook, PDA...). Každý použivateľ wifi pripopojenia musí dodržiavať zásady práce v internete podľa knižničného poriadku a musí dodržiavať pravidlá používania internetu v ŠVK v Košiciach. Viac...