Wednesday, 17.01.2018 Today: Nataša Tomorrow: Bohdana

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Sme tu pre Vás od roku 1947 Vaša Štátna vedecká knižnica

Online catalog SSL

Named card catalog SSL

Odkaz na menný lísktový katalóg ŠVK v Košiciach

EIZ catalog

Odkaz na EIZ Katalog

Európska úniaV rámci projektu "Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých, akademických a špecializovaných knižníc vrátane ich modernizácie" sme zriadili Informačno-vedecké centrum. Z projektu sa zabezpečili elektronické informačné zdroje pre SNK v Martine a jej partnerské knižnice, ku ktorým patrí aj ŠVK v Košiciach

Database EZB

Odkaz na databázu EZB

Database DOAJ

Odkaz na databázu DOAJ

Database Ebsco

Odkaz na databázu Ebsco