Preskočiť na obsah

Info o výstave

Výstavu pripravila Štátna vedecká knižnica v Košiciach v r. 2022
Zostavenie a výber fotografií: PhDr. Eleonóra Blašková
Text: PhDr. Eleonóra Blašková
Fotografie a dokumenty: Štátny archív Košice – Bačíkova 1; časopisy z fondu Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach; Hudobné centrum Bratislava; Mgr. Juraj Gembický; PhDr. Lýdia Urbančíková, PhDr. Dita Marenčinová, PhDr. Agáta Schindlerová, PhDr. Jana Lengová, CSc., Mgr. Lucia Kačmarová, PhD.
Vyhotovenie skenov: Mgr. Nikola Vályiová, Mgr. Erik Dulovič, PhD. (Štátny archív Košice – Bačíkova 1); Zuzana Balážiová (Štátna vedecká knižnica v Košiciach)
Grafický vizuál: Mgr. Lucia Kačmarová, PhD.
Realizácia: máj 2022

Použitá literatúra (výber)::

ELIÁŠ, Štefan. Dr. Michal Potemra – fenomén historika. In: Košické historické zošity 15/2005. Košice : Štefan Eliáš, 2005, s. 3 – 24.
KUBICOVÁ, Júlia. Opát Ambróz Martin Štrbák : Rodičia, nikdy sa nevzdávajte! [online][cit. 2022-19-04]. Dostupné na: https://zastolom.sk/opat-ambroz-martin-strbak-rodicia-nikdy-sa-nevzdavajte/
LENGOVÁ, Jana. Mária Potemrová a regionálna historiografia. In: Musicologica Slovaca. Roč. 8 (34), č. 1, 2017, s. 123 – 130.
MIHÓKOVÁ, Mária. Michal Potemra ako bibliograf : Bibliografický prehľad. Košice : [Ako rukopis], 1998. 223 s.
POTEMRA, Michal. In memoriam Imrich Sedlák 1916 – 1998 v rámci kultúrnych dejín Barce 1919 – 1945. Košice-Barca : [Ako rukopis], 1998. 89 [19] s.
POTEMRA, Michal. Kapitoly k dejinám Barce. Košice-Barca : [Ako rukopis], 1999. 132 s.
POTEMRA, Michal. K dejinám slovenskej bibliografie. Košice : [Samizdat], 1997, 68 s.

Časopisy: Hudobný život, Musicologica Slovaca, Národná obroda, Verbum, Kassai Ujság, Kaschauer Zeitung, Pannonia, Slovenský peňažník, Cirkevné listy, Slovenská jednota, databáza maďarských článkov Arcanum, notový materiál a bibliografie z fondu Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach