Preskočiť na obsah

Výpožičky (absenčné, prezenčné, víkendové)

Absenčné výpožičky

 • Vyhľadajte a objednajte si požadovaný dokument v online katalógu knižnice.
 • Na svojom konte používateľa nájdete informácie o termíne vyzdvihnutia dokumentu. Dokument je pre Vás pripravený na vyzdvihnutie do 5 pracovných dní. Ak si ho nevyzdvihnete bez oznámenia, na konto Vám zapíšeme sankčný poplatok vo výške 0,50 centov za jeden dokument. Ak sa chcete sankčnému poplatku vyhnúť, včas nás informujte na tel. č. +421 918 245 888, 055 245 4124 alebo e-mailom konzultanti@svkk.sk
 • V prípade, že je dokument zapožičaný, môžete si ho rezervovať. Informáciu o dostupnosti rezervovaného dokumentu dostanete e-mailom.
 • Môžete si vypožičať max. 30 dokumentov.
 • Základná výpožičná lehota je 30 kalendárnych dní. Ak je dokument rezervovaný súčasne ďalšími tromi používateľmi, lehota sa skracuje na 14 kalendárnych dní.
 • Výpožičnú lehotu predĺži systém max. päťkrát za sebou, ak nie je dokument rezervovaný iným používateľom a Váš preukaz je platný.
 • Viazané ročníky časopisov je možné si vypožičať na 14 dní. Výpožičnú dobu predĺži systém max. dvakrát, ak nie je dokument rezervovaný iným používateľom a Váš preukaz je platný.
 • Audiovizuálne a multimediálne dokumenty a časopisy z Amerického centra a Nemeckej knižnice GI sa vypožičiavajú na 7 dní. Výpožičnú dobu predĺži systém max. dvakrát, ak nie je dokument rezervovaný iným používateľom a Váš preukaz je platný.
 • Výnimočne môže registrovaný používateľ zmocniť písomne plnou mocou k vypožičaniu dokumentov inú osobu. Plná moc je vystavovaná za účasti splnomocniteľa (registrovaného používateľa) pri výpožičnom pulte po overení totožnosti splnomocnenca. Používateľ môže v rovnakom čase splnomocniť za týmto účelom max. 1 splnomocnenca..

Prezenčné výpožičky

 • Študovne - požadovaný dokument je možné vybrať z police a študovať na mieste.
 • Prezenčné výpožičky cez online katalóg (dokumenty uložené v skladoch) :
 • vyhľadajte a objednajte si požadovaný dokument v online katalógu knižnice,
 • vyberte si, kde chcete dokument študovať (Hala služieb, Študovňa odbornej literatúry).
 

Víkendové výpožičky domov (z fondu študovní)

 • Dokument si môžete vypožičať najskôr dve hodiny pred zatvorením študovne v posledný pracovný deň pred víkendom.
 • Výpožičná lehota končí v prvý pracovný deň v týždni po víkende. Dokument musí byť v tomto prípade vrátený do štyroch hodín po otvorení príslušnej študovne. Sankcie za nevrátenie krátkodobej výpožičky sú vyššie ako pri bežných výpožičkách, cenník, (PDF, 220 kB).