Preskočiť na obsah

Prenájom a rezervácia priestorov

Spoplatnený prenájom – Kultúrno-vzdelávacie centrum (KVC)

Ponúkame krátkodobý prenájom Kultúrno-vzdelávacieho centra na Pribinovej 1 počas pracovných dní vzdelávacím a kultúrnym inštitúciám, záujmovým združeniam, malým a stredným podnikateľom.
Kultúrno-vzdelávacie centrum disponuje dátovým projektorom, mikrofónom, reproduktormi, WiFi, pripojením na internet. Kapacita je 60 miest na sedenie a priestor na catering. V prípade záujmu si preštudujte Prevádzkový poriadok KVC a kontaktujte zodpovednú osobu. Kontaktnou osobou, ktorá koordinuje krátkodobý prenájom je Mgr. Zuzana Eliotová, zuzana.eliotova@svkk.sk, mobil: +421 918 245 896.

Počas letných prázdnin v mesiacoch júl a august 2024 sa časy prenájmov menia nasledovne: pondelok, utorok a štvrtok od 8:00 do 16:00, streda od 8:00 do 18:00, piatok od 8:00 do 15:00. 

Prevádzkový poriadok KVC (PDF, 158,74 kB)

Bezplatná rezervácia – Tímová študovňa

Tímová študovňa (Hlavná 10, 1. poschodie, vedľa študovne periodík a noriem, PATLIB Košice) je vybavená pre tímovú prácu 4-8 osôb knižnice (rokovací stôl, flipchart, magnetické popisné tabule, látkové tabule, wifi pripojenie). Jej využívanie je bezplatné, potrebná je však rezervácia miestnosti a to telefonicky na čísle 0918245875, e-mailom na adrese studovna@svkk.sk, alebo vyplnením rezervácie. Študovňa je prístupná v čase otváracích hodín študovní na 1.NP. Študovňu si môžete rezervovať na 3 hodiny, dlhší čas je potrebné dohodnúť s personálom študovní. Rezervácia bude zrušená, ak sa používatelia nedostavia do 15 minút po uplynutí začiatku rezervovaného času. Počas pobytu v tímovej študovni môžete využiť možnosť prípravy vlastných nápojov (čaj, káva), k dispozícii je varná kanvica, šálky, poháre a cukor. V tímovej študovni platí zákaz konzumácie jedál. Pri odchode používatelia dajú študovňu a kuchynku do pôvodného stavu a svoj odchod nahlásia personálu študovní. Zodpovednosť za škodu spôsobenú nesprávnou manipuláciou alebo nesprávnym užívaním nesie používateľ, na ktorého bola tímová študovňa rezervovaná.