Preskočiť na obsah

Medziknižničné výpožičky

Ak nenájdete požadovaný dokument vo fonde našej knižnice ani inej knižnice v meste, využite medziknižničnú výpožičnú službu (MVS), ktorá Vám sprostredkuje originálny tlačený dokument alebo kópiu/sken jeho časti (kapitolu z knihy, stať zo zborníka, článok z periodika) z inej knižnice na Slovensku alebo v zahraničí (MMVS – medzinárodná medziknižničná výpožičná služba).

Výpožičnú lehotu stanovuje knižnica, ktorá dokument požičiava. Služba MMVS je spoplatnená, cenník (PDF, 220 kB).

V prípade záujmu vyplňte tlačenú alebo elektronickú žiadanku, konzultácie poskytneme na čísle +421 918 245 892 alebo
e-mailom mvs@svkk.sk.