Preskočiť na obsah
Ilustračný obrázok: koláž z vizuálov k jednotlivým podujatiam na mesiac september 2023

Podujatia september 2023

Prezrite si prehľad našich podujatí, ktoré organizujeme v mesiaci september. Na začiatok školského roka máme ponuku aj pre školské skupiny, k interaktívnej výstave What the Future Wants realizujeme tri tematické workshopy. Aj tento rok sa Štátna vedecká knižnica v Košiciach zapojí do celoeurópskeho podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva, v rámci DEKD 2023 sa uskutočnia dve akcie, prednáška a tematická prezentácia organizovaná v spolupráci s Evanjelickým gymnáziom J. A. Komenského, Krajským pamiatkovým úradom Košice a Mestom Košice. Tento prehľad podujatí obsahuje odkazy na konkrétne články, kde sa dozviete viac informácií. Všetky podujatia sú bezplatné.

Podujatia:

Prednáška O latinčine a Rimanoch s humorom – včera, dnes a ...?

12.9.2023, 16:00 – 17:00, Pri Miklušovej väznici 1
Prednáška sa bude venovať fenoménu humoru v prostredí starého Ríma. Pokúsi sa vedecky i s vtipom zodpovedať na otázku, či je latinský jazyk vhodný pre humor a satiru, čo považovali Rimania za smiešne, ako prežívala latinčina v anekdotách počas storočí a či má šancu v tejto polohe prežiť aj dnes. Zároveň prednášajúca na konkrétnych ukážkach poukáže na stereotypy v zobrazovaní Rimanov a rímskych reálií. Nevyhne sa ani používaným učebným textom, ktoré práve vďaka zakomponovaným vtipným prvkom priťahujú používateľov.
Podujatie sa koná v rámci akcie DEKD 2023.

Na jednej lodi – odborný deň Spolku maďarských knihovníkov na Slovensku

17. až 19. septembra, odborné prednášky a workshopy prebiehajú 18.9.2023 KVC, Pribinova1
Podujatie organizované pre všetkých knihovníkov z rôznych typov knižníc. Prednášky budú simultánne tlmočené do maďarského a slovenského jazyka. Workshopy budú prebiehať v maďarskom jazyku.

Anglický diskusný klub

19.9.2023, 17:00 – 19:00, Americké centrum Košice, Hlavná 10
Neformálne stretnutia pre dospelých s cieľom precvičiť si angličtinu a budovať porozumenie medzi Slovákmi z lokálnej komunity a Američanmi a ďalšími cudzincami žijúcimi na Slovensku.

FLEX – štipendijný program pre stredoškolákov

21.9.2023, 16:30 – 18:00, KCV, Pribinova 1
Stretnutie bude prebiehať s koordinátorkou programu pre Slovensko, Jankou Levrincovou, absolventmi programu FLEX a samozrejme bude priestor pre Vaše otázky. FLEX je ročný štipendijný program pre stredoškolákov, ktorý im umožňuje študovať na americkej strednej škole a bývať v americkej hostiteľskej rodine po dobu jedného školského roka.
Je nutné sa na podujatie vopred zaregistrovať.

Prezentácia Príbehy evanjelického cintorína v Košiciach

26.9.2023, 8:30 – 13:30, Žriedlova ul., Košice (parcela evanjelického cintorína)
Prezentácie dejín, osobností a príbehov znovu-ožívajúceho historického ev. cintorína v Košiciach, v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom Košice a so Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach (s tohtoročnou poctou vybraným evanjelickým učiteľom, ktorí tu sú pochovaní), aj s mediálnou spoluprácou s telKE TV. Zamerané prvýkrát na botaniku, ekológiu, a prírodné hodnoty na cintoríne v kontexte pôsobenia ev. učiteľov a ich učebníc, herbárov a odkazov (s prezentáciou aj v ŠVK Košice – odd. hist.fondov a bibliografie).
Podujatie sa koná v rámci akcie DEKD 2023.

Anglický diskusný klub

26.9.2023, 17:00 – 19:00, Americké centrum Košice, Hlavná 10
Neformálne stretnutia pre dospelých s cieľom precvičiť si angličtinu a budovať porozumenie medzi Slovákmi z lokálnej komunity a Američanmi a ďalšími cudzincami žijúcimi na Slovensku.

Výstavy:

What the Future Wants

Interaktívna výstava je prístupná od 4.9. do 30.11.2023 pre organizované školské skupiny, ideálne pre posledné ročníky základných škôl a stredné školy. Na výstavu je naviazaný program aktivít troch tematických workshopov.
Je nutné si vopred dohodnúť termín návštevy

Vizsolyská Biblia a vzácne tlače 16. storočia

v utorky: 9:00 – 12:00, v stredy: 13:00 – 16:00, Pri Miklušovej väznici 1
Návšteva expozície je vhodná pre školy, menšie organizované turistické skupiny a jednotlivcov. Maximálny počet návštevníkov v rámci jedného vstupu: 15 osôb. Posledný vstup do expozície: 30 minút pred koncom otváracích hodín.

Bývalá krajská väznica ŠtB

Múzeum obetí komunizmu pripravilo v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou túto výstavu v priestoroch na Pribinovej 1. záujemcovia o komentovanú prehliadku sa môžu nahlasovať v Múzeu obetí komunizmu na mailovej adrese: office@mok.sk, alebo na telefónom čísle: 0948062054.

Knižná väzba, jej skladba a záchrana

v utorky: 9:00 – 15:00, v stredy: 13:00 – 16:00, KVC, Pribinova 1
Výstava prináša nielen ukážky zaujímavých knižných väzieb z nášho fondu, ale možnosť prostredníctvom fotografií nazrieť do procesu ich reštaurovania a dozvedieť sa niečo o knižnej väzbe v dejinách.