Preskočiť na obsah
Oficiálny vizuál pre Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2023

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2023

Aj tento rok sa Štátna vedecká knižnica v Košiciach zapojí do celoeurópskeho podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva. Myšlienka zvyšovanie povedomia európskych občanov o bohatstve a kultúrnej rozmanitosti Európy vznikla v roku 1985 z iniciatívy Rady Európy. Od roku 1999 je podujatie spoluorganizované Európskou úniou. Koná sa v 50 štátoch Európy, ktoré podpísali Európsky kultúrny dohovor. Slovenská republika sa pripojila k usporiadateľom DEKD v roku 1993. Téma tohto ročníka nesie názov "Dedičstvo ži!". Knižnica pripravila dve akcie, prednášku a tematickú prezentáciu v spolupráci s Evanjelickým gymnáziom J. A. Komenského, Krajským pamiatkovým úradom Košice a Mestom Košice.

O latinčine a Rimanoch s humorom – včera, dnes a ...?

12.9.2023, 16:00 - 17:00, Oddelenie historických fondov a bibliografie, Pri Miklušovej väznici č. 1

Prednáška sa bude venovať fenoménu humoru v prostredí starého Ríma. Pokúsi sa vedecky i s vtipom zodpovedať na otázku, či je latinský jazyk vhodný pre humor a satiru, čo považovali Rimania za smiešne, ako prežívala latinčina v anekdotách počas storočí a či má šancu v tejto polohe prežiť aj dnes. Zároveň prednášajúca na konkrétnych ukážkach poukáže na stereotypy v zobrazovaní Rimanov a rímskych reálií. Nevyhne sa ani používaným učebným textom, ktoré práve vďaka zakomponovaným vtipným prvkom priťahujú používateľov.

Príbehy evanjelického cintorína v Košiciach (3.). Liečivá Božia záhrada a 7 statočných učiteľov

26.9.2023, 8:30 - 13:30, Žriedlova ul., Košice (parcela evanjelického cintorína)

Prezentácie dejín, osobností a príbehov znovu-ožívajúceho historického ev. cintorína v Košiciach, v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom Košice a so Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach (s tohtoročnou poctou vybraným evanjelickým učiteľom, ktorí tu sú pochovaní), aj s mediálnou spoluprácou s telKE TV. Zamerané prvýkrát na botaniku, ekológiu, a prírodné hodnoty na cintoríne v kontexte pôsobenia ev. učiteľov a ich učebníc, herbárov a odkazov (s prezentáciou aj v ŠVK Košice – odd. hist.fondov a bibliografie). Ide zároveň o obľúbené zážitkové vyučovanie spolu s dobrovoľníckou aktivitou – brigádou (čistenie cintorína) pre Mesto Košice so zapojením študentov i pracovníkov školy, s pozvaním širokej verejnosti k spolu-účasti pri príležitosti hlavnej témy DEKD 2023.