Preskočiť na obsah
Fotografia Sira Davida Attenborougha, detail obálky knihy

Život na našej planéte

Projekt významného prírodovedca a mienkotvornej televíznej osobnosti, Sira Davida Attenborougha, s názvom Život na našej planéte vznikal niekoľko rokov a jeho výsledkom je svedectvo v knižnej podobe a vo forme dokumentárneho filmu. Publikáciu nájdete aj v našom katalógu. Dnes už 95 ročný Attenborough počas svojej kariéry mapoval rôzne biotopy, ktoré sa pred jeho zrakom postupne menili.

Attenborough svoje svedectvo rámcuje obrazom ľudoprázdneho mesta Pripiať, ktoré je opustené od výbuchu atómovej elektrárne v Černobyle. I keď sa tu život ľudí zastavil a úplne vytratil, divoká príroda si našla svoju cestu a život mnohých živočíchov tu prekvitá.

V prvej časti s názvom Moje osobné svedectvo Attenborough vyberá a opisuje desať rôznych rokov, míľnikov v jeho osobnom a kariérnom živote, ktoré približuje z hľadiska stavu divokej prírody, biodiverzity. Štatistika v úvode najvýstižnejšie ukazuje zmeny v našom ekosystéme spôsobené zvyšovaním populácie a znečistením atmosféry.

Druhá časť je venovaná negatívnym vyhliadkam, ktoré nastanú, ak ľudstvo nestihne včas a adekvátne zmeniť smerovanie klimatickej krízy. Veľmi výstižné je prirovnanie k baktérii, ktorá je uzatvorená v sterilnej miske s jedlom. Isté obdobie si baktéria zvyká na prostredie, no po čase využíva podmienky v miske a dochádza k jej deleniu, nastáva fáza exponenciálneho rastu. Každá jedna baktéria si zaberie časť jedla a ťaží z neho pre svoj ďalší rast. Keď sa baktérie premnožia až po okraj misky, jedlo začína dochádzať a v nádobe sa hromadia plyny a odpadové vody, nastáva proces otravy. Bunky začnú odumierať a po prvýkrát sa rast populácie mení. Nakoniec sa celkové prostredie v misky zmení na toxické.

Vízia do budúcnosti: návrat divočiny je názov tretej časti. Želaný koncept, ktorý by pri snahe všetkých národov mohol byť uskutočniteľný. Princíp je jednoduchý, musíme prírode navrátiť jej divokosť. Je potrebné skoncovať s našou rozpínavosťou. Aby sme v budúcnosti dokázali efektívne zachytávať oxid uhličitý, je dôležitá obnova lesov na nevyužitých hektároch poľnohospodárskej pôdy. Riešením problému, ako efektívne pestovať plodiny na malej ploche, je vertikálne poľnohospodárstvo. Tento model je veľmi úspešný v Holandsku. Je takisto nutné, aby bola svetová populácia stabilizovaná. Dosiahnuť sa to dá zvýšením životnej úrovne, odstránením chudoby a zlepšením postavenia žien.

Kniha a dokumentárny film Život na našej planéte ponúkajú zrozumiteľný obraz stavu našej planéty pre každého, vychádzajúci z emotívneho osobného svedectva Davida Attenborougha, no najmä z vedeckých štúdií a faktov.

Lucia Kačmárová

Život na našej planéte, Moje svedectvo a vízia do budúcnosti
autor: David Attenborough
vydavateľstvo: Barecz & Conrad Media s.r.o.
rok vydania: 2021
ISBN: 978-80-973459-7-6