Preskočiť na obsah

Výstava Knižná väzba, jej skladba a záchrana

Panelovú výstavu z historického knižničného fondu pripravila Štátna vedecká knižnica v Košiciach, autormi sú reštaurátori Mgr. art. Deana Tatranská a Mgr. art. Ladislav Bobčák. Výstava je pre verejnosť prístupná do konca roka 2023, v utorky a v stredy od 9:00 do 16:00. Je potrebné sa nahlásiť minimálne hodinu pred návštevou na tel. čísle: +421918245896 alebo emailom na zuzana.eliotova@svkk.sk.

Knižná väzba je po stáročia ochrankyňou veľkých kultúrnych hodnôt. Knihu predovšetkým chráni, no plní aj estetickú funkciu. Dejiny knižnej väzby a umeleckých remesiel sa navzájom prelínajú. Samotná väzba je výsledkom remeselnej práce jednotlivca, prípadne kolektívu. Snúbi sa v nej knihársko-technická zručnosť, tvorivý príspevok autora a kultúrna vyspelosť daného obdobia. V určitých prípadoch dosahuje knižná väzba takú kvalitu, že je považovaná za umelecké dielo. Výstava prináša nielen ukážky zaujímavých knižných väzieb z nášho fondu, ale možnosť prostredníctvom fotografií nazrieť do procesu ich reštaurovania a dozvedieť sa niečo o knižnej väzbe v dejinách.