Preskočiť na obsah
Ilustračný obrázok: fotografia včely

Včelárstvo kedysi

„My musíme pracovať! Ale aby tá práca bola znesiteľnejšia, osladím vám ju: osladím vám sladkým medom suchý chlebík, aj makové buchty a – keď tak chcete – aj pálenku. Pravda, lepšie sú buchty a pálenka s medom, nežli bez neho. A či na Štedrý večer malé dietky, ba i starší ľudia nemajú radi kúsok medu? Alebo priateľu, keď kašle tvoje dieťa, keď má bolenie hrdla, – pravda, vtedy tiež hľadáš kúsok medu preň? ... Včelárte! a keď sa aj neobohatíte, ale aspoň osladíte si tu i tu svoj život ... Včelárte! a v pravde vám hovorím, že keď aj nepotečie, aspoň tu i tu kvapnú dve, tri babky za odpredaný med ... Včelárte! a budete mať popri každodennej ťažkej svojej práci aj milú zábavku ... Včelárte! už aj z tej príčiny, poneváč pri bzučaní malých včeličiek vo včelíne je príjemný odpočinok a snáď časom lepšie sa tu cítiť budete, nežli v krčme.“

Takto poeticky sa obracia na včelárov učiteľ a včelár Ernest Lovecký vo svojej knižke Včelár: nauka o včelárstve pre ľud a ľudové hospodárské i opakovacie školy vydanej Spolkom sv. Vojtecha v Trnave v roku 1902. Je to príručka s bohatou ponukou praktických rád vo forme otázok a odpovedí.

Začínate včeláriť? Ste dlhoročný včelár? Nezaškodí zistiť, ako včelárili naši predkovia. Môžeme sa od nich mnohému priučiť. Lokálpatrioti si môžu v šarištine prečítať Pčolarstvo od rímskokatolíckeho kňaza Gejzu Žebráckeho, ktoré bolo vydané v Prešove v roku 1910.

Prírodopis včiel, o rozličných bytoch včiel, o včelíne, choroby včiel, čo máme robiť, keď včely ztratia matku, nepriatelia včiel – to sú niektoré z názvov kapitol Praktického včelára: nauky o rozličných spôsoboch zdarného včelárenia vydaného v Budapešti v roku 1911.

Ďalšie publikácie o včelárstve v českom, maďarskom a nemeckom jazyku si môžete vyhľadať v katalógu historického fondu našej knižnice.  Knihy sú Vám k dispozícii v študovni historických fondov a regionálnej literatúry na ul. Pri Miklušovej väznici 1.

Martina Feniková Čarnogurská