Preskočiť na obsah
Ilustračný obrázok: ležiaca postava s otvorenou knihou v ruke

Svetový deň kníh a autorských práv

23. apríla si pripomíname Svetový deň kníh a autorských práv, ktorý slúži na zvýšenie povedomia o význame kníh a literatúry vo svete, pripomenutie ochrany autorských práv. Zároveň podporuje čítania a literárne vzdelávanie, oslavuje prínos kníh a autorov v rámci kultúry a spoločnosti. Táto pripomienka pripadla na deň, kedy sa narodilo a zomrelo veľa osobností literárneho sveta, azda najvýznamnejšie je výročie úmrtia W. Shakespeara, ktorý zomrel 23. apríla 1616 vo veku 52 rokov.

Ochrana autorov na Slovensku

Autorský zákon v Slovenskej republike je právna norma, ktorá upravuje práva a povinnosti autorov vo vzťahu k ich autorským dielam. Jeho cieľom je chrániť tvorivú činnosť a zabezpečiť, aby mohli autori legálne rozhodovať o využití a ochrane svojich diel. Zákon upravuje aj obmedzenia práv, ako sú použitie diela v rámci citátu, výnimky pre vzdelávanie, výskum a kritiku, a iné situácie.

Kedy je dielo považované za voľné?

Majetkové autorské práva trvajú počas života autora a 70 rokov po jeho smrti. Sú predmetom dedenia, dediči autorských práv sa stávajú nositeľmi autorských práv, rozhodujú o použití diela, majú nárok na odmeny. V prípade, že dediči nie sú alebo odmietli dedičstvo prijať, autorovo dielo sa môže voľne používať bez udelenia licencie. Ak je viac spoluautorov, 70 rokov uplynie od smrti posledného žijúceho autora.

Kopírovanie kníh v našej knižnici

Používatelia knižnice môžu využiť reprografické služby, môžu si sami oskenovať (na samoobslužných skeneroch), alebo si nechať oskenovať voľné dokumenty z hľadiska autorského práva (monografie, kde od smrti pôvodcu diela uplynulo viac ako 70 rokov a periodiká staršie ako 100 rokov). U ostatných dokumentov možno na jednu objednávku kopírovať časti kníh alebo zborníkov v rozsahu do 20% z celkového rozsahu strán dokumentu a kópie článkov z periodík.

Prečo dodržiavať autorské práva?

Je dôležité dodržiavať autorské práva, pretože neoprávnené použitie diel môže mať vážne následky, vrátane právnych krokov, finančných nárokov a poškodenia reputácie. V konečnom dôsledku dodržiavanie autorských práv prispieva k udržaniu a podpore tvorivého prostredia a pomáha zabezpečiť to, že autori majú dostatočné podmienky na ďalšie tvorivé práce.