Preskočiť na obsah
Portrét Jozefa Sulačeka

Spomíname na nášho dlhoročného kolegu

Dňa 12. 2. 2023 nás vo veku 92 rokov navždy opustil historik a dlhoročný pracovník našej knižnice Doc. PhDr. Jozef Sulaček, CSc.

Doc. PhDr. Jozef SULAČEK, CSc. vyštudoval Univerzitu Komenského v Bratislave, prednášal na Technickej univerzite v Košiciach. Po politických previerkach v roku 1970 musel miesto pedagóga opustiť, dostal aj zákaz publikovania a pracoval ako bibliograf v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach. Jeho doménou bol predovšetkým regionálny výskum, z ktorého zostavoval odborné bibliografie. Po rehabilitácii v roku 1990 opäť prednášal na univerzite. Napísal viac ako 200 odborných príspevkov, je autorom a zostavovateľom približne 70 kníh. V rámci spolupráce so SNM – Múzeum židovskej kultúry sa systematicky venoval tragickým osudom židovských intelektuálov na Slovensku počas druhej svetovej vojny.

Česť jeho pamiatke!