Preskočiť na obsah
Fotografia zachytávajúca dohodu v podobe podania ruky

Spolupráca s Arcanum

Štátna vedecká knižnica v Košiciach v spolupráci s maďarským partnerom umožní prístup k zdigitalizovaným plným textom dokumentov zo svojich zbierok vydaných do roku 1950.

Štátna vedecká knižnica je vlastníkom rozsiahleho fondu tlačených novín, časopisov vydaných na území Slovenska do roku 1950, z ktorých viaceré vychádzali v maďarskom jazyku. Najmä o takéto periodiká prejavila záujem maďarská spoločnosť Arcanum, špecializujúca sa na digitalizáciu a sprístupnenie dokumentov, ktoré boli vydané mimo územia súčasného Maďarska. Priebežne narastajúce počty zdigitalizovaných dokumentov na vedeckom portáli databázy Arcanum sú následne cenným zdrojom informácií pre historikov, archivárov, múzeá a vedcov po celom svete, a sú tiež obohatením online katalógov knižníc, ktoré tieto zbierky vlastnia.

Štátna vedecká knižnica v Košiciach vo februári 2023 podpísala so spoločnosťou Arcanum dohodu o spolupráci, na základe ktorej budú postupne v priebehu dvoch rokov z jej zbierok bezplatne zdigitalizované vybrané tituly periodík vydaných do roku 1950 prevažne v maďarskom jazyku. Čitatelia tak získajú komfortný prístup k plným textom dokumentov, ktoré boli doteraz z dôvodu ich nevyhovujúceho umiestnenia alebo zlého fyzického stavu nedostupné alebo prístupné len vo vybraných priestoroch knižnice.