Preskočiť na obsah

Šľachta abovskej stolice v novoveku

Centrum kultúry Košického kraja vydalo rozšírenie dizertačnej práce historika Gabriela Szeghyho, ktorá na takmer štyristo stranách prináša nové poznatky o šľachtických rodoch a sídlach na území historickej Abovskej stolice. Doterajší výskum tejto problematiky nebol podrobný, väčšinou išlo o predstavenie rodov vyššej šľachty, stredná a nízka šľachta Abovskej stolice zvykla byť prehľadaná. Autor túto skutočnosť vysvetľuje tým, že historická Abovská stolica leží na území dvoch štátov, Slovenska a Maďarska. Ani maďarskí historici nešli pri výskume do hĺbky a zaoberali sa len najvýznamnejšími rodmi.

Po roku 1945 a 1948 bolo mnoho sídel skonfiškovaných, povedomie o šľachte upadlo do zabudnutia, vďaka režimu, ktorí z nich spravil nepriateľov štátu. Bývalé zámky a kúrie (z lat. curia, dvor) boli využívané na rôzne kultúrne, sociálne či hospodárske účely. Uplatnenie sa nenašlo pre všetky sídla, tie čo šťastie nemali, boli ponechané na postupný zánik, alebo boli necitlivo prerobené pre účely družstiev.

Gabriel Szeghy hovorí o potrebe poznania vlastných lokálnych dejín, ku ktorej by mal patriť aj záujem o históriu niekdajších šľachtických sídel. Hrady a kaštiele, sídla vyššej šľachty, sú ľahko rozpoznateľné, no niektoré kúrie, jednopodlažné murované sídla nižšej šľachty, v obciach splývajú s „obyčajnými domami“. Hlavná časť publikácie pojednáva o majiteľoch a majetkových pomeroch v 233 obciach Abovskej stolice, bližšie sa zaoberá viac ako 132 rodmi. Zachytáva aj súčasný stav šľachtických objektov v jednotlivých obciach. Každodenný život šľachty sa autor snaží priblížiť prostredníctvom zariadení kuchyne, dvora, priestormi pre služobníctvo či osobnú hygienu.

Kniha Šľachta abovskej stolice v novoveku je prínosná nie len pre odbornú verejnosť, ale prináša zaujímavé informácie, ktoré by mohli osloviť najmú ľudí žijúcich v oblasti historickej Abovskej stolice.

Lucia Kačmárová

Šľachta abovskej stolice v novoveku : zmienky o jej sídlach, majetku a spôsobe bývania...
autor: Gabriel Szeghy
vydavateľstvo: Centrum kultúry Košického kraja
rok vydania: 2021
ISBN: 978-80-973830-3-9