Preskočiť na obsah
Dobová fotografia hotela v Košiciach

Listovanie v histórii: Príbeh úspešných podnikateľov z Medzeva v Košiciach

Mesiac jún prináša hneď tri výročia narodenia v rozvetvenej rodine Schmiedlovcov, ktorej viacerí členovia ostali verní odboru hostinských a hotelierov v Košiciach po dlhé desaťročia.

Predstavíme si hostinského Jána Schmiedla (1864 – 1934) a jeho synov – Jána (14. 6. 1892 – 1945), Jozefa (1895 – 1968), Antona (6. 6. 1900 – 20. 9. 1949) a Róberta (13. 6. 1898 – 6. 2. 1963).

Ján Schmiedl st.Otec Ján začal v Košiciach podnikať okolo r. 1904, keď si v severnej časti Hlavnej ulice v Košiciach prenajal priestory prízemnej budovy bývalého Weyerovho hostinca. V tomto priestore sa dnes nachádza reprezentačná budova bývalej Obchodnej a priemyselnej komory, ktorej projektantom bol košický architekt Ľudovít (Lajos) Oelschläger. Aj v južnej časti tejto novostavby si prenajal priestor pre svoje pohostinstvo.

Podnikanie Jána Schmiedla st. bolo úspešné, pretože po asanácii budovy si v r. 1928 mohol dovoliť kúpiť dva domy na rohu dnešnej Hlavnej a Poštovej ulice. Na mieste jedného z nich dal vystavať dvojposchodovú budovu, ktorá bola známa ako rodinný, 20-izbový hotel »Schmiedl« s reštauráciou a pivárňou. Spolumajiteľmi podniku boli aj jeho synovia, od r. 1934 výlučným vlastníkom sa stal syn Anton.

Ján Schmiedl ml.Ján Schmiedl ml. spoločne s bratom Róbertom sa rozhodli rozšíriť svoje podnikanie a to nielen v obchodovaní s vínom, či prenájmom bufetu a reštaurácie v bývalom hoteli »Metropol« na severovýchodnom konci Mlynskej ulice a kaviarne v Andrássyho paláci. Rozhodli sa investovať do výstavby moderného hotela. Staviteľ Andrej Resatkó im vystaval moderný hotel »Palace« v blízkosti hotela Metropol. Tak sa stalo, že v r. 1937 bol daný do prevádzky prvý hotel v Košiciach, ktorý mal výťah a izby vybavené telefónom.

Prečo sa na túto úlohu podujal práve staviteľ Andrej Resatkó? Aké sú rodinné zväzky Schmiedlovcov s ďalšími košickými rodinami Szarvassy, Fröhlich, Lami siahajúce až na Liptov k rodine Slafkovských? Čo má spoločné profesionálna tenistka Anna Karolína Schmiedlová s košickými hoteliermi? Počkajte si na vydanie 2. dielu Lexikónu Košičanov 1848 – 1938 a dozviete sa viac.

Eleonóra Blašková