Preskočiť na obsah
Obálka knihy v popredí, pozadie fotografia dreveného mosta

Pôjdeš S NAMI VON?

Úspešný nemecký autor Peter Wohlleben, ktorého poznáme najmä ako autora populárneho diela Tajný život stromov, pripravil touto knihou pre všetky deti a zvedavcov dobrodružnú expedíciu. Kladiete si niekedy otázky ako napríklad „Možno jesť kvety?“ alebo „Ako si možno vyrobiť kompas?“, možno dokonca aj otázku ako napríklad „Prečo niektoré stromy nevoňajú?“ V tejto knižke určite nájdete odpovede a zaujímavé informácie.

Prostredníctvom nej vás autor zoberie na expedíciu hneď pred vaše vchodové dvere. Človek totiž vôbec nepotrebuje ísť ďaleko na to, aby zažil veľké dobrodružstvo a objavil nové veci. Príroda je všade – dokonca aj v meste! Myšky, čmeliaky, králiky a možno niekedy aj medvedíky čistotné môžu byť vašimi susedmi. V malých škárach, puklinách na chodníku alebo ceste žijú lišajníky, machy a kvety. Aj domy ponúkajú zvieratám a rastlinám život. Mnohé zvieratká obľubujú steny domov, ktoré sú obrastené popínavými rastlinami. Hniezdia v nich drozdy a iné vtáky, ktoré si radi stavajú hniezda nie v dutinách stromov, ale práve v krovinách alebo živých plotoch. V škárach a puklinách žijú chrobáky a pavúky, a staré domy obľubujú dokonca netopiere. Hneď vo vašom okolí čakajú na vás malé a veľké dobrodružstvá.

Chceli by ste vedieť založiť oheň bez zápaliek, postaviť si slnečné hodiny alebo nocľah v záhrade? Peter Wohlleben vám vysvetlí, ako sa to dá, a ukáže vám tie všetky zázraky a tajomstvá prírody, ktoré sa ukrývajú rovno pred vašimi dverami. Poďte s nami von!

Der erfolgreiche deutsche Autor Peter Wohlleben, bekannt mit seinem Werk Das geheime Leben der Bäume, hat mit diesem Kinderbuch eine abenteurliche Expedition für alle Kinder und Neugierigen vorbereitet. Stellt ihr euch manchmal solche Fragen wie zum Beispiel „Kann man Blumen essen?“ oder „Wie baut man einen Kompass?“ oder sogar „Warum stinken manche Bäume?“ In diesem Buch findet ihr bestimmt die Antworten und interessante Informationen.

Mit diesem wunderbaren Buch nimmt euch der Autor auf eine Expedition vor eurer Haustür. Man braucht nämlich gar nicht weit von der Haustür zu gehen, um ein großes Abenteuer zu erleben und neue Sachen zu entdecken. Natur ist überall – auch in der Stadt! Mäuse, Hummeln, Kaninchen und manchmal sogar Waschbären sind eure Nachbarn. Flechten, Moose und Blumen finden in winzigen Spalten und Asphaltrissen ihren Lebensraum. Auch Häuser bieten Tieren und Pflanzen ein Zuhause. Denn viele Tiere finden Hauswände, an denen Pflanzen hochklettern, besonders schön. In dem Blättergewirr brüten Amseln oder andere Vögel, die ihre Nester nicht in Höhlen, sondern lieber in Hecken bauen. Käfer und Spinnen verstecken sich in den Ritzen und Spalten. Und auch Fledermäuse lieben alte Häuser. Ganz in euerer Nähe warten kleine und große Abenteuer auf euch.

Möchtet ihr ein Lagerfeuer ohne Streichhölzer machen, eine Sonnenuhr oder Übernachten im Garten bauen? Peter Wohlleben erklärt euch, wie es geht, und zeigt euch die vielen Wunder und Geheimnisse der Natur direkt vor eurer Haustür. Kommt mit nach draussen!

Kristína Naďová

Kommst du MIT NACH DRAUSSEN? Eine Entdeckungsreise durch Garten und Stadt
autor: Peter Wohlleben
vydavateľstvo: Oetinger
rok vydania: 2021
ISBN: 9783789121333