Preskočiť na obsah
Oficiálny vizuál Múzea obetí komunizmu

Otvorenie výstavy Bývalá Krajská väznica ŠTB v Košiciach a odborný seminár

Múzeum obetí komunizmu v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach pripravilo panelovú výstavu s názvom Bývalá Krajská väznica ŠtB v Košiciach. Otvorenie výstavy pre pozvaných hostí sa uskutoční 23. júna 2023 o 11:00 v priestoroch na Pribinovej ul. č. 1. V tento deň bude zároveň prebiehať pre pozvaných odborný seminár pri príležitosti Dňa pamiatky obetí komunistického režimu a druhého výročia otvorenia Múzea obetí komunizmu. Podujatie sa naživo vysiela online na sociálnej sieti Facebook

Výstava bude pre verejnosť prístupná v pravidelných termínoch od septembra 2023, bližšie informácie o možnostiach prehliadky expozície zverejníme v auguste 2023. Súčasťou expozície je aj autentická väzenská cela, ktorú knižnica zachovala.

Multimediálne Múzeum obetí komunizmu, ktoré sídli na Moyzesovej 24, sa zameriava predovšetkým na ľudí, ktorí sa stali obeťami vo vlastnej krajine.  Múzeum otvára tému obetí, ktoré počas 40 rokov trvania komunizmu boli perzekvovaní z rozličných politických dôvodov. Pokrýva dve obdobia komunizmu – roky 1945 až 1968 – tzv. tvrdých perzekúcií  a obdobie od roku 1969 až po rok 1989 – tzv. obdobie normalizácie, keď boli občania perzekvovaní sofistickými metódami, ktoré držali ľudí v neustálom strachu.

Program odborného seminára

9:00 Otvorenie podujatia
PhDr. Darina Kožuchová - riaditeľka ŠVKK Mgr.
Jerguš Sivoš, PhD., predseda ÚPN RNDr.
František Mikloško, bývalý disident
J.E. Mons. Cyril Vasiľ SJ
9:15 odborný seminát
Moderuje Mgr. Peter Jašek, PhD.
Vznik vyšetrovacích väzníc Štátnej bezpečnosti - PhDr. Prokop Tomek, Ph.D. – VHÚ Praha
Vyšetrovacie metódy ŠtB v kontexte politických procesov - Mgr. Branislav Kinčok, PhD., ÚPN
Väzni z akcie „Tajný fond“ - Ljavinec a spol. - Doc. ThDr. Peter Borza, PhD. - FF UPJŠ, Katedra histórie
Krajská vyšetrovacia väznica ŠtB v Uherskom Hradišti - Anna Stránská, predsedníčka spolku Memoria
Doposiaľ zistené fakty o Krajskej väznici ŠtB - Mgr. Tomáš Kollár, Martin Klimza, MLitt, MOK
11:00 Otvorenie výstavy Bývalá Krajská košická väznica ŠtB
12:00 Diskusia a svedectvá z košickej väznice
13:00 Položenie kvetov k pamätníku, KPVS