Preskočiť na obsah
Spoločná fotografia zamestnancov knižnice v hale služieb s transparentom We remember

Nezabúdame

Dnes si na celom svete pripomíname pamiatku obetí holokaustu. 27. januára 1945 bol oslobodený komplex koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau v Poľsku, najväčší nemecký vyhladzovací tábor v dobe nacizmu. Pred príchodom Červenej armády nemeckí dozorcovia ušli, v tábore sa nachádzalo 7650 preživších, chorých a vyhladovaných na smrť. V osvienčimskom pekle za necelých 5 rokov zomrelo 1,1 milióna ľudí (podľa záznamu osvienčimského múzea). Počas holokaustu prišlo o život celkovo 6 miliónov Židov a ďalších 11 miliónov ľudí z nevyhovujúcich etnických, náboženských a politických skupín, medzi nimi Rómovia, sovietski vojnoví zajatci, Poliaci, homosexuáli a postihnutí ľudia.

V roku 1942 bol vypravený prvý transport slovenských Židov. Tisícka židovských dievčat z východného Slovenska vo veku od 16 rokov bola deportovaná 25. marca. Transport z Popradu smeroval do Auschwitzu. Režim Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (HSĽS) pristúpil k deportáciám po rokoch systematickej antisemitskej politiky. Židia prichádzali o prácu a nachádzali sa na okraji spoločnosti. Za každú deportovanú osobu sa malo Tretej ríši zaplatiť 500 ríšskych mariek. Počas tzv. prvej vlny deportácií, ktorá prebehla do 20. októbra 1942, bolo zo Slovenska vyvezených takmer 58 000 Židov. Druhá vlna pokračovala v roku 1944, deportácie boli obnovené po vypuknutí Slovenského národného povstania, transportovaných bolo viac ako 13 tisíc osôb.

Pamätná tabuľa na fasáde knižnicePočas dvoch mesiacov, od 14. mája do 20. júla 1944, prešlo 137 transportov z Maďarska cez Košice. Vo vagónoch pre dobytok bolo prepravených 401 439 Židov vrátane 15 709 obyvateľov Košíc a okolia. Vďaka advokátovi Mikulášovi Gaškovi a Istvánovi Vrancsikovi sa zachovala presná evidencia transportov z Košíc. V ohrození vlastného života prepisovali a zbierali fašistami utajované údaje. Pamätná tabuľa týchto udalostí sa nachádza na sídle budovy Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach.

Odkaz holokaustu nesmie byť prekrúcaný či potláčaný. Pripomíname si túto desivú históriu, aby sme ochránili budúcnosť. Počas vypuknutia pandémie bol celosvetovo zaznamenaný nárast nenávistných a rasistických ideológií. Dnešné sociálne siete sú plné škodlivého obsahu, medzi konšpiráciami narastajú mýty o menšinových skupinách.

Štátna vedecká knižnica sa zapojila do kampane #WeRemeber.

Lucia Kačmárová