Preskočiť na obsah
Vizuál k znovuotvoreniu Nemeckej knižnice GI vo farbe loga Goetheho inštitúcie

Nemecká knižnica Goethe-Institut je otvorená v novom priestore od 22. júna 2023

Nemecká knižnica Goethe-Institut je opäť otvorená v novom priestore na prízemí Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach na Hlavnej 10, od štvrtka 22. júna 2023, teda od rovnakého dňa, kedy bola pred 30 rokmi prvýkrát otvorená. Veríme, že si jej nový priestor obľúbite. Od septembra 2023 budeme opäť aktívni aj na webe a sociálnej sieti.

„Pre Goethe-Institut Slovensko je Štátna vedecká knižnica v Košiciach už tridsať rokov dôležitým a spoľahlivým partnerom. V Košiciach, ktoré sú historicky multikultúrnym mestom, je veľký dopyt po nemeckojazyčnej literatúre aj o informáciach o Nemecku a z Nemecka. Vážime si spoluprácu, ktorú sme vybudovali s našou partnerskou inštitúciou a tešíme sa na novú etapu spolupráce v nových priestoroch v hlavnej budove knižnice“.

„Für das Goethe-Institut Slowakei ist die Staatliche wissenschaftliche Bibliothek in Košice seit dreißig Jahren ein wichtiger und zuverlässiger Partner. In der alten multikulturellen Stadt in der Ostslowakei gibt es eine große Nachfrage nach deutschsprachiger Literatur und Informationen aus und über Deutschland, deswegen schätzen wir die Kooperation, die wir mit unserer Partner-Institution aufgebaut haben und freuen uns auf die neue Phase der Zusammenarbeit an dem neuen Standort im Hauptgebäude der Bibliothek.“

Goethe-Institut Slowakei