Preskočiť na obsah
Ilustračný obrázok: kniha Manipulatívna rétorika, v pozdadí marioneta

Manipulatívna rétorika

Expert na komunikáciu a tréner rétoriky Wladislaw Jachtchenko vo svojej útlej knihe radí ako presadzovať svoje potreby a želanie vo svete plnom manipulácie a na druhej strane, upozorňuje, ako sa nestať obeťou manipulatívnych trikov. Jeho kniha Manipulatívna rétorika je určitým sprievodcom pre ľudí, ktorí chcú obstáť vo svete zahmlievania, poloprávd a mocenských hier.

Obsahovo je kniha rozčlenená do troch častí, v prvej sa podrobnejšie zoznámite s 10 najlepšími manipulatívnymi zručnosťami. Pri čítaní sa vám určite vybavia konkrétne situácie, či už politické diskusie, pracovné pohovory či komunikácie s predajcami. Pri zoznamovaní sa s novými ľuďmi si po prečítaní knihy istotne dáte pozor napríklad na mirroring (zrkadlenie), keď sa vás snaží dotyčný presvedčiť, akí ste si podobní a máte rovnaké záujmy. Vaše okolie sa vás možno snaží zmanipulovať v niektorých situáciách podvedome, v momente, keď si od vás niekto bude chcieť vynútiť súhlas, zvážte všetky možnosti, ak spoznáte niektorú z manipulatívnych techník, konfrontujte svoju protistranu.

V ďalšej časti sa Jachtchenko zameral na 3 kategórie trikov manipulatívnej rétoriky vrátane jazykových trikov. Sebaisté, stručné vystupovanie by nemalo obsahovať parazitné výrazy (akoby, vlastne, totiž, takže), podporené by malo byť vyváženou gestikuláciou a príjemným vzhľadom. V tejto časti sa dozviete aj o sile matafor vo vyjadrovaní.

Na záver sa autor venuje problematike morálnosti. Nakoľko si čitateľ pri listovaní predchádzajúcich kapitol osvojil taktiky skrytého ovplyvňovania ostatných vo vlastný prospech, je na mieste zamyslieť sa, do akej miery je manipulácia morálna. Podľa autora sa manipulácia stáva nemorálnou až vtedy, keď konáme vo svoj prospech a úmyselne či z nedbanlivosti druhého nejako poškodíme. Podľa Jachtchenka manipulujú všetci, nezávisle od toho, koľko majú rokov. Táto kapitola obsahuje aj graf, na ktorom sa vizuálne snaží autor odlíšíť rôzne druhy manipulácie a ich závažnosť voči morálke.

Kniha je jednoznačne zaujímavým čítaním pre každého, kto chce pochopiť skryté triky a taktiky presviedčania. Veľkým plus sú aj konkrétne príklady z psychologických experimentov, na ktoré autor v knihe často poukazuje.

Lucia Kačmárová

Manipulatívna rétorika
autor: Wladislaw Jachtchenko
vydavateľstvo: Grada
rok vydania: 2020
ISBN: 9788027129003