Preskočiť na obsah
Fotografia Jozefa Kuhlmanna, portrét

Listovanie v histórii: obchodník Kuhlmann

20. februára 1883 sa narodil v Košiciach obchodník Konštantín Jozef Kuhlmann (Szilárd József Kuhlmann).

Pohľadu šikovného pozorovateľa pri prechádzke mestom určite neujde maľba obchodnej trojsťažňovej námornej lode s plachtami na jednom z horných výklenkov rozľahlého nájomného domu na nároží Južnej triedy a Štúrovej ulice. Symbolizuje zamestnanie bývalého majiteľa domu - obchodovanie s koloniálnym tovarom, predovšetkým s korením a kávou, ale aj látkami, ktoré sa dovážali zo zámoria. Útroby domu určite rozvoniavali čerstvo praženou kávou či arómou exotického korenia. Obchod mal však aj svoju tienistú stránku a prinášal neraz neúspech, sklamanie až utrpenie. To všetko zažili aj obyvatelia tohto domu v predchádzajúcich storočiach.

Kuhlmannov obchodDom patril rozvetvenej košickej obchodníckej rodine Kuhlmannovcov, ktorá sa venovala obchodovaniu s koloniálnym tovarom od polovice 19. storočia. Dodnes ho Košičania nazý-vajú Kulmannovým domom. Váženými mydlárskymi majstrami v meste boli jej starší čle-novia Ignác (1776 – 1863) a jeho synovia Ignác (1807 – 1876) a František Xaver Kuhlmann (1813 – 1881) – člen mestského zastupiteľstva. Obchodníkom s textilom bol František Kuhlmann (1832 – 1889), ktorý prevádzkoval svoj obchod na Hlavnej ulici v blízkosti divad-la. Známy bol aj ako majiteľ vily »Paula« na Bankove.

Konštantín Kuhlman sa po maturite na gymnáziu premonštrátov v Košiciach vyučil v obchode svojho otca a postupne po r. 1903 prevzal a upevnil postavenie obchodu s koreninami a lahôdkami, ktorý založil jeho otec Ferdinand (1843 – 1896). Bolo potrebné opäť získať dôveru zákazníkov, ktorú narušil bankrot a finančné ťažkosti spôsobili, že jeho otec situáciu nezvládol a zvolil si dobrovoľnú smrť. Svoje podnikanie preto Konštantín rozšíril o modernú pražiareň kvalitnej kávy, sortiment exotických korenín a neskôr aj o strelivo. V tom čase bola predajňa umiestnená v reprezentačnom rodinnom dome, ktorý postavila stavebná firma Petra Jakaba v r. 1884. V hospodárskom živote mesta zastával Konštantín Kuhlmann významné postavenie v Obchodnej a priemyselnej komore, v správe Obchodného nákupného družstva a Obchodného úverového spolku. Bol členom dozornej rady Sporiteľného a úverového družstva. Príbuzenské zväzky ho spájali s rodinou majiteľa reprezentačného hotela Leopolda Schalkháza, pretože matka Konštantína – Alojzia (Lujza) – bola jeho dcérou. Konštantínov syn Ferdinand (1912 – ?) neprevzal rodinnú štafetu a stal sa lekárom.

Viac sa dočítate v pripravovanej 2. časti Lexikónu Košičanov 1848 – 1938 J- Q.

Eleonóra Blašková