Preskočiť na obsah

Listovanie v histórii: Dobrodružný doktor Kamil Fiala

23. novembra 1930 sa uzavrela v Košiciach životná púť lekára, dermatológa a venerológa Kamila Fialu (narodený 31. 7. 1880 Praha).

Pravdepodobne máloktorý Košičan koncom 20-tych rokov minulého storočia poznal v ošetrujúcom lekárovi v ambulancii na rohu dnešnej Alžbetinej a Bočnej ulici významného prekladateľa francúzskej a anglickej beletrie, básnika, či erudovaného hudobného a literárneho kritika.

Predtým, ako sa z rodnej Prahy dostal na východ Československej republiky, bolo mu súdené okúsiť prvé úspechy lekára – odborníka ako asistenta profesora Jindřicha Chalupeckého na očnej klinike v Prahe, neskôr na klinike kožných a pohlavných chorôb. Jeho profesionálna zvedavosť a experimentovanie s opiátmi a drogami ešte v časoch štúdií ho však poznačili na celý život. Lákalo ho nepreskúmané. Prežil niekoľko dobrodružných a nebezpečných plavieb s plavebnou spoločnosťou Lloyd do Sýrie a Turecka, kde pôsobil ako lodný lekár. V armáde získal hodnosť štábneho lekára, počas 1. svetovej vojny pôsobil ako lekár na ruskom fronte a neskôr v posádkových nemocniciach na celom území Čiech. Primárom kožného oddelenia divíznej nemocnice v Košiciach sa stal v r. 1928 a zároveň bol majiteľom súkromnej kožnej ambulancie vybavenej röntgenom a prístrojmi na elektroterapiu. Najprv ordinoval v priestoroch v súčasnosti už zbúraného domu na dnešnej Zborovskej ulici (bývalá Szemereho č. 8), kde sám býval. Neskôr v budove na rohu dnešnej Alžbetinej a Bočnej ulice.

Bol majiteľom rozsiahlej knižnice a vzácnej numizmatickej zbierky, ktorú zdedil po otcovi, záhradnom architektovi a uznávanom numizmatikovi Eduardovi Fialovi (1855 – 1924).

Ak sa chcete dozvedieť viac personálne heslo, ako aj odkazy na ďalšiu literatúru a zdroje nájdete v 1. časti Lexikónu Košičanov 1848 – 1938, s. 273. Publikáciu nájdete vo fonde študovne Oddelenia historických fondov a regionálnej bibliografie na adrese Pri Miklušovej väznici č. 1. Vzácne fotografie poskytol literárny vedec a básnik venujúci sa výskumu života a diela K. Fialu - doc. Vratislav Färber, bývalý pracovník Ústavu pro českou literaturu AV ČR (oddělení dějin české literatury a lexikografie / dějin literatury), Praha.

Eleonóra Blašková