Preskočiť na obsah
Ilustračný obrázok: v popredí knižné tituly, pozadie grafika s oblakmi a slnkom

Letná súťaž – filmové adaptácie

Súťaž je ukončená.
Výhercami súťaže sa stali: Bernadeta Solteszová a Ľuboslav Ilečko. Srdečne blahoželáme.

Počas júla 2023 sme si pre vás pripravili krátky kvíz. Odpovedzte správne na šesť otázok týkajúcich sa známych filmových adaptácií literárnych diel a môžete vyhrať jeden z dvoch knižných titulov od vydavateľstva GRADA. Dovolenku vám môže spríjemniť kniha Prekliata od spisovateľky Halls Staceyovej alebo Sila psa Thomasa Savageho, ktorá bola v roku 2021 sfilmovaná a získala 12 nominácií na Oscara. Zlatú sošku si napokon odniesla za réžiu Jane Campionová.
Súťažiť môžete od 3. júla do 15. júla. Dvaja výhercovia budú vyžrebovaní a zverejnení 16. júla 2023. Držíme prsty pri vypĺňaní otázok.

 Štatút súťaže

1. Organizátor

Organizátorom súťaže je Štátna vedecká knižnica v Košiciach so sídlom Hlavná 10, 042 30 Košice, (ďalej len „organizátor“). Kontaktná osoba súťaže: Lucia Kačmárová, +421918248076, lucia.kacmarova@svkk.sk.

2. Miesto súťaže

Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky prostredníctvom formulára na cloudovej službe knižnice

3. Zámer súťaže

Cieľom súťaže je propagácia Štátnej vedeckej knižnice.

4. Priebeh súťaže

  • Súťaž je organizátorom vyhlásená prostredníctvom oznamu na webovej stránke knižnice (https://www.svkk.sk/), príspevku na sociálnej sieti Facebook, propagačnými materiálmi umiestenými v priestore knižnice. Súťaž pozostáva zo 6 otázok s tromi možnosťami odpovedí.
  • Trvanie súťaže je jasne vymedzené. Súťaž je vyhlásená 3. júla 2023, súťažný formulár je možné vypĺňať od 3.7.2023 do polnoci 15.7.2023.
  • Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov a správne zodpovie všetky súťažné otázky.
  • Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť len raz.
  • Žrebovanie výhercu sa uskutoční 16.7.2023. Organizátor súťaže náhodne vyžrebuje dvoch výhercov zo súťažiacich, ktorí splnili podmienky.
  • Organizátor zverejní meno výhercov na webovej stránke knižnice, sociálnej sieti Facebook a kontaktuje výhercov prostredníctvom emailu.
  • Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami.

5. Výhra

Cenu do súťaže, 2 knižné tituly, venovalo vydavateľstvo GRADA. Jeden výherca získa jeden titul.

6. Odovzdanie výhry

Po dohode si môžu výhercovia osobne vyzdvihnúť výhru v sídle organizátora, alebo bude výhra doručená prostredníctvom Slovenskej pošty.

7. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súťažiaci v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov udeľuje organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi v priebehu súťaže poskytne za účelom vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov. Súťažiaci berie na vedomie, že má právo na informácie o stave spracúvania, opis údajov a ďalšie práva podľa zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň vyhlasuje, že údaje, ktoré organizátorovi súťaže uviedol, sú pravdivé. Súťažiaci súhlasí s tým, že organizátor súťaže zverejní na webovej stránke knižnice a na profile sociálnej sieti Facebooku Štátnej vedeckej knižnice mená výhercov.

8. Vylúčenie zo súťaže

  • Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora súťaže.
  • Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia podmienky súťaže, porušia podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.

9. Zmeny vyhradené

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť podmienky súťaže, súťaž predĺžiť alebo predčasne ukončiť. Zmena súťažných podmienok je účinná jej zverejnením priamo v súťažných podmienkach v súťažnom príspevku.

10. Súhlas s podmienkami súťaže

Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.