Preskočiť na obsah

Košická noc múzeí a galérií

13. mája 2023, vstupy: 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
limitovaný počet návštevníkov na 1 vstup: 20 osôb
Štátna vedecká knižnica v Košiciach sa zapojí do tohtoročnej celomestskej akcie Košická noci múzeí a galérií komentovanou prehliadkou expozície Príbeh Vizsolyskej Biblie. Prehliadka približuje okolnosti vzniku prvého prekladu Biblie do maďarčiny. Návštevníci sa prostredníctvom výstavných panelov a komentovanej prehliadky zoznámiia s historickými súvislosťami a osobnosťami, ktoré stáli pri vzniku Biblie, z ktorej sa na celom svete zachovalo len 60 výtlačkov.

Okrem originálu Biblie z roku 1590 je prístupná aj jej zdigitalizovaná podoba na zariadení MonkeyBook. V expozícii je vystavený aj historický fond tlačí zo 16. storočia a po prvýkrát bude vystavných aj niekoľko najstarších inkunábulí z fondu knižnice z obdobia vzniku kníhtlače v 15. storočí. Výstava približuje tiež náročný proces tlačenia kníh v počiatkoch kníhtlače a vývoj kníhtlačiarskeho remesla v Košiciach. Súčasťou expozície je aj tlačiarenský stroj z prelomu 19. a 20. storočia a kovové písmená na sadzbu textu. Viac informácií o akcii nájdete na stránke Visit Košice.