Preskočiť na obsah
Obálka knihy v popredí, pozadie dobová fotografia ľudí v pracovnom tábore pri práci

Frida: Vojna mojej slovenskej starej mamy

Vyrovnávanie sa s minulosťou, boj s byrokraciou, manévrovanie medzi hanbou a hrdosťou, svedectvo doby, ktoré stigmatizovalo celé ľudstvo. Kniha Niny F. Grünfeldovej je chronologickým usporiadaním objavených útržkov života Fridy Grünfeldovej a vyplnením ich medzier výpoveďou o dobe, v ktorej žila.

Nórka Nina F. Grünfeldová sa vo svojich 21 rokoch vydala na cestu do Československa po stopách starej mamy, o ktorej mala len minimálne informácie. Písal sa rok 1987, keď Nina navštívila Bratislavu. Jej otec tam ako dieťa žil v pestúnskej starostlivosti Jána Molnára, správcu synagógy, osem rokov. Návšteva Židovskej kancelárie však nepriniesla žiadne ovocie, žiadny záznam o Fride Grünfeldovej. Jazyková bariéra a prvý neúspech Ninu odradili. Potreba hľadania svojich koreňov sa objavila o niekoľko rokov neskôr.

Ninin otec Berthold si so sebou celý život niesol poznačenie z detstva, sťahovanie sa a útek pred smrťou. Svoju matku nepoznal, netušil ani, kedy sa ho vlastne vzdala. V päťdesiatych rokoch 20. storočia sa skontaktoval s registrom obyvateľov v Bratislave s cieľom získať dokumentáciu identity rodičov. Záznam o otcovi neexistoval, zo spisov sa však ukázalo, že Frida bola prostitútka. K neistote z minulosti sa pridala hanba a tak sa Berthold nepokúšal matku hľadať.

Príbeh Fridy nie je len príbehom životom skúšanej ženy, je akýmsi svedectvom doby. Autorka niekoľko rokov intenzívne pátrala po dokumentoch, ktoré by objasnili osud, ale i povahu starej mamy. Skladať tieto informácie bolo náročné, skutočnosti, ktoré vyplávali na povrch neboli taktiež príjemné, vďaka rozšírenému priezvisku sa pátranie nezaobišlo ani bez falošných stôp. Nina tieť narážala na byrokraciu a neochotu, veľmi nepekný obraz si utvorila z dvoch návštev Slovenského národného archívu.

Nina Grünfeldová podáva čo najvýstižnejší obraz prostredia a doby, v ktorej sa Frida pohybovala. Zamýšľala sa nad pocitmi, ktoré pravdepodobne jej stará mama prežívala, uvažuje nad jej možnými rozhodnutiami, medzi úlomkami informácií z policajných záznamov jej výsluchov a monitorovania. Frida bola nepohodlná, bola Židovka a prostitútka. V mladosti sa dokonca zaplietla so špiónom. V Bratislave porodila syna, o ktorého sa nebola schopná postarať, vzdala sa ho po týždni v nemocnici a odišla do Prahy. Zo záznamov je zjavné, že bola temperamentná a vynaliezavá. Pravdu často prekrúcala a klamala, v snahe zachovať si bezpečnosť.

Možno pri čítaní budete s napätím očakávať výsledok pátrania po Fride. Prežila holokaust? Stretla sa so svojou rodinou? Osobne viac ako samotný osud Fridy ma zaujali konkrétne súvislosti, detailne zobrazená časť hrozivej histórie. Jej príbeh je príbehom množstva chudobných žien, Židoviek, Rómiek, ktoré bojovali za svoju existenciu. Dokázateľné informácie o jej živote hovoria o neľahkých podmienkach, v ktorých žila už pred vojnou. Kniha nie je vhodná úplne pre každého, šokujúci osud Fridy nie je ľahkým čítaním, no zíde sa mladším generáciám pri utváraní predstavy o nie tak dávnej histórii.

Lucia Kačmárová

Frida: vojna mojej slovenskej starej mamy
autorka: Nina F. Grünfeldová
vydavateľstvo: Lindeni, Albatros Media Slovakia s.r.o.
rok vydania: 2021
ISBN: 978-80-566-2454-8