Preskočiť na obsah

Dôležitý oznam – úspora energií

Vážení používatelia,

z dôvodu aktuálnej energetickej situácie, prijatých legislatívnych zmien a odporúčaní nášho zriaďovateľa súvisiacich s úsporou energií sme nútení od 1. novembra 2022 pristúpiť k týmto opatreniam týkajúcim sa služieb:

  • otváracie hodiny pre verejnosť (Hlavná 10) sa skracujú o 1 hodinu, t.j. hala služieb do 18:00 hod., študovne a Americké centrum Košice do 19:00 hod,
  • Študovňa historických fondov a regionálnej literatúry Pri Miklušovej väznici 1 bude mať od pondelka do štvrtka otváracie hodiny od 9:00 – 16:00,
  • Nemecká knižnica Goetheho inštitútu (Pribinova 1) bude otvorená ako doteraz.
  • ak používate tablety alebo notebooky v študovniach, prosíme Vás, aby ste tieto zariadenia vytiahli zo zásuviek ihneď po dobití,
  • pre dobitie svojich mobilných telefónov použite PowerBox v hale služieb,
  • pri nižšej obsadenosti Amerického centra Košice môžete byť požiadaný o presunutie sa do inej študovne (reguláciu osvetlenia v miestnostiach nechávajte na personál knižnice),
  • maximálna teplota v knižnici môže byť 20ºC, a preto ak plánujete zostať v študovni dlhšie, adekvátne sa podľa toho oblečte,
  • prenájmy Kultúrno-vzdelávacieho centra na Pribinovej 1 budú realizované do 18:00.

Ďakujeme Vám za pochopenie

Vaša knižnica