Preskočiť na obsah
Ilustračný obrázok: koláž reprodukcie dobových ilustrácií rastlín

Dobové rukopisné botanické názvy v starých tlačiach 1.

Kultúrna hodnota niektorých kníh narastá okrem iného aj podľa toho, kto ich v minulosti vlastnil alebo čo do nich časom bolo dodatočne vpísané. Špecifickou skupinou rukopisných poznámok je dobová etymológia. V botanických historických dielach v ŠVKK sa dobové rukopisné botanické názvoslovie vyskytuje len zriedka. Tieto rukopisné názvy sú cenné tým, že sa od súčasnej botanickej terminológie neraz odlišujú. Táto odlišnosť pomáha v iných písomných prameňoch odhaľovať význam už nepoužívaných, neznámych, archaických a regionálnych názvov a rozširuje etnobotanické poznatky.

Dejiny flóry od Remberta Dodoensa (Antwerpen 1569; 1574) obsahujú početné drevorezové ilustrácie rastlín s opisom v latinčine, prípadne doplnené názvami v nemčine, francúzštine, holandčine a gréčtine. K niektorým ilustráciám boli ručne dopísané maďarské, ojedinele i slovenské či latinské dobové názvy a poznámky zo 16.-18. storočia. Okrem doslovných ekvivalentov tlačeného názvoslovia vzbudzujú väčšiu pozornosť ostatné pomenovania. Za lokálpatrioticky snáď najzaujímavejším názvom bola označená rastlina Lychnis coronaria maďarským ekvivalentom Cassai rosa, v preklade Košická ruža. Súčasný slovenský názov rastliny je Kukučka vencová. Spomenutý názov však pretrval dodnes aj v ľudovej maďarčine, hoci tak označuje iný kvet – Letničku vysokú.
V nasledujúcej časti predstavíme ďalšie zaujímavé dobové rukopisné botanické názvy.

András Szeghy