Preskočiť na obsah
Oficiálny vizuál DEKD

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2022

V rámci tohtoročných Dní európskeho kultúrneho dedičstva si Štátna vedecká knižnica v Košiciach pripravila dve aktivity, komentovanú prehliadku expozície Vizsolyská Biblia (21.9.2022) a prezentáciu osobností a príbehov ožívajúceho historického evanjelického cintorína v Košiciach (28.9.2022) v spolupráci s Evanjelickým gymnáziom J. A. Komenského, Krajským pamiatkovým úradom Košice (odb. garant, koord.), PÚ SR, SMZ Košice, Mestom Košice, a telKE TV.

 

Vizsolyská Biblia v Košiciach

Komentovaná prehliadka expozície Vizsolyská Biblia v Košiciach približuje okolnosti vzniku prvého prekladu Biblie do maďarčiny, návštevníkom bude sprístupnený originál diela z roku 1590 a dozvedia sa viac aj o historickom fonde knižnice.
21.9.2022, 16:00 - 17:00
Oddelenie historických fondov a bibliografie, Pri Miklušovej väznici č. 1.
vstupné: zadarmo

Príbehy evanjelického cintorína v Košiciach - Živá záhrada pamäte (Deti Otta Wiganda)

Prezentácia dejín, osobností a príbehov ožívajúceho historického evanjelického cintorína v Košiciach, so zapojením telKE TV (Košice), ako zážitkové vyučovanie s dobrovoľníckou aktivitou (čistenie cintorína) pre Mesto Košice so zapojením študentov i pracovníkov školy, s pozvaním širokej verejnosti.
28.9.2022, 8:30 - 13:00
Žriedlova ul. (parcela cintorína)
vstupné: zadarmo