Preskočiť na obsah
ukážka z lexikónu dejateľov

DEJATELIA VÝCHODNÉHO SLOVENSKA II. – ukážka, doktor Réthi

Prinášame Vám ukážku zápisu z našej poslednej publikácie, druhého dielu lexikónu dejateľov. Pre tento mesiac sme vybrali doktora Réthiho, ktorý sa narodil pred 165 rokmi. Ak by ste chceli tento titul vlastniť, viac info o ňom a o jeho kúpe sa dozviete na našej stránke v sekcii "Na predaj".

RÉTHI, Leopold Ludwig (aj ROSENTHAL, Lipót), MUDr., prof.
(18. 6. 1857 Seňa – 21. 2. 1924 Viedeň, Rakúsko)
otec Philipp R., lekár, matka Johanna, rod. Fried
lekár – laryngológ, pedagóg

Leopold Ludwig Réthi patril medzi významných slovenských lekárov. Narodil sa 18. 6. 1857 v Seni. Keďže vyrastal v lekárskej rodine, k medicíne mal od malička blízko. Stredoškolské štúdia absolvoval v Prešove, kde aj maturoval. V rokoch 1875 – 1881 študoval medicínu vo Viedni. Réthiho profesijná kariéra začala v rokoch 1881 – 1883, kedy ako operačný odchovanec prof. Schnitzlera pôsobil na I. chirurgickej klinike. V rokoch 1883 – 1890 bol asistentom krčného oddelenia, roku 1895 docentom pre laryngológiu a rinológiu na univerzite vo Viedni, 1908 titulárny profesor, 1909 titulárny profesor prednášajúci pre fyziológiu hlasu a hlasovú hygienu na Vysokej škole múzických umení, roku. 1919 riadny profesor. Jeho laryngologickú ambulanciu navštevovali hlavne speváci a herci. Vo výskumnej činnosti sa zameriaval na fyziológiu a patológiu hlasových orgánov. Bol priekopníkom logopédie, experimentálnej fonetiky a foniatrie. V roku 1912 založil Rakúsku spoločnosť pre experimentálnu fonetiku, združenie medikov, učiteľov hudby a ďalších. Bol autor mnohých odborných prác, členom viacerých učených spoločností, členom laryngologicko-rinologickej spoločnosti v Ríme, ale aj popredným huslistom, založil orchester viedenských lekárov. Zomrel 21.2.1924 vo Viedni.