Preskočiť na obsah
Ilustračný obrázok: obálky knihy na pozadí, v popredí silueta mužskej hlavy

Dejatelia východného Slovenska II. – ukážka, dirigent Ondrej Lenárd

LENÁRD, Ondrej, prof., Dr. h. c.
(9. 9. 1942 Krompachy – )
otec stolársky majster, matka sólistka a kantorka v rímskokatolíckom kostole dirigent, pedagóg

Ondrej Lenárd je svetoznámym dirigentom, vynikajúcim interpretom hudby 19. a 20. storočia a hudobným pedagógom. Narodil sa 9. 9. 1942 v Krompachoch. Základné hudobné vzdelanie získal štúdiom klavírnej hudby u profesorky Homolovej na Hudobnej škole v Košiciach. V rokoch 1959 – 1964 absolvoval štúdium zborového dirigovania na VŠMU v Bratislave. V rokoch 1960 – 1973 dirigoval Ľudový spevokol učiteľov Slovenska, v rokoch 1962 – 1964 a 1966 – 1969 bol hlavným zbormajstrom zboru Opery Slovenského národného divadla v Bratislave, v rokoch 1970 – 1990 pôsobil ako dirigent a súčasne šéfdirigent Symfonického orchestra Československého rozhlasu v Bratislave (1977 – 1990), v rokoch 1984 – 1986 šéfdirigent Opery Slovenského národného divadla v rokoch 1991 – 2001 šéfdirigent a zároveň hudobný riaditeľ Slovenskej filharmónie (1995 – 1998), 1997 – 1998 riaditeľ Opery Slovenského národného divadla. V rokoch 2000 – 2006 bol ako hosťujúci profesor pedagógom odboru na Katedre skladby a dirigovania HTF VŠMU. Roku 2011 sa vrátil do Opery Slovenského národného divadla, od roku 2011 šéfdirigent Symfonického orchestra Českého rozhlasu v Prahe. Ako dirigent hosťoval na mnohých svetových pódiách (Národné divadlo v Prahe, Štátna opera vo Viedni a Budapešti, Opera San Carlo v Neapoli, v Houston Grand Opera a i.), od roku 1978 je stálym hosťujúcim dirigentom Japan Shinsei Symphony Orchestra v Tokiu, v 90-tych rokoch aj hudobným riaditeľom a šéfdirigentom telesa. Účinkuje na prestížnych festivaloch doma aj v zahraničí, napr. na Bratislavských hudobných slávnostiach, Pražskej jari. Od roku 2000 je vysokoškolským pedagógom na Katedre skladby a dirigovania Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave. Spolupracuje s rozhlasom i televíziou. V Slovenskom národnom divadle naštudoval 12 titulov predstavení. Nahral vyše 1100 titulov symfonickej a opernej literatúry na rôznych nosičoch (gramofónové platne, CD, audio CD, DVD).

Ocenenia: Cena Frica Kafendu (1974), laureát Medzinárodnej dirigentskej súťaže maďarského rozhlasu a televízie v Budapešti (1974), zaslúžilý umelec (1981), Národná cena SR (1981), Zlatý erb vydavateľstva OPUS (1982), Cena Nadácie Tatra banky za umenie (1996), Rad Ľudovíta Štúra I. triedy (1998), Krištáľové krídlo (1999), Honor Conductor of Tokyo Philharmonic Orchestra (2001), Cena predsedu NR SR (2015). Dielo: výber: naštudovanie – Opera SND: Svätopluk / E. Suchoň, Maškarný bál, Sila osudu, Aida, Otello / G. Verdi, Bohéma, Tosca / G. Puccini; v SF: Requiem / G. Verdi, Žalm zeme podkarpatskej / E. Suchoň, Alpská symfónia / J. Strauss; nahrávky s Orchestrom Čs. rozhlasu: Andrej Kucharský (platňa, 1984), Magdaléna Blahušiaková a Bruno Sebastian (operný duet, 1988), František Livora (profilová platňa, 1983), Peter Dvorský (profilová platňa, 1977), dva operné komplety – Faust / Ch. F. Gounod, 1982), Bohéma / G. Puccini (1981); Mimořádný koncert České filharmonie k 10. výročí založení společnosti Fincentrum (audio CD, 2010).