Preskočiť na obsah
Ilustračný obrázok: obálky knihy na pozadí, v popredí silueta mužskej hlavy

Dejatelia východného Slovenska II. – ukážka, básnik a textár Jozef Urban

Urban, Jozef
(29. 11. 1964 Košice – 28. 4. 1999 Zvolen)
básnik, textár, publicista

Jozef Urban bol slovenským básnikom, textárom a publicistom. Narodil sa 29. novembra 1964 v Košiciach v rodine železničiara. Stredoškolské roky strávil na košickom gymnáziu, po maturite v roku 1983 študoval na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. Po ukončení štúdia v rokoch 1988 – 1989 pôsobil ako redaktor Literárneho týždenníka, redaktor a šéfredaktor vo vtedajšom významnom literárnom časopise pre mladú literatúru Dotyky, bol šéfredaktorom týždenníka Mladé rozlety a aj riaditeľom Medzinárodného domu umenia Bibiana.

Jeho krátky bohémsky prežitý život sa prejavil aj v jeho tvorbe. Debutu Malý zúrivý Robinson (1985) sa stal významným medzníkom v súčasnej slovenskej poézii. Počas života vydal štyri básnické zbierky a napísal množstvo textov populárnej hudby pre hudobné skupiny a spevákov ako  Moneyfactor, Elán, Mira Žbirku, Petra Lipu, Beátu Dubasovú, Janka Lehotského a iných interpretov. Jeho básne sa vyznačujú humorom, iróniou, ba až sebairóniou a sarkazmom. Pre deti napísal súbor próz Dobrodružstvá vranky Danky (1995), ktoré pôvodne vytvoril pre košické štúdio Slovenského rozhlasu. Po smrti boli vydané aj jeho básnické juvenílie Dnes nie je Mikuláša (2001), súbor textov populárnej hudby Voda, čo nás drží nad vodou (2001), „kapitolky o básničkách“ – mininávody na písanie textov Utrpenie mladého poeta (1999) a kniha reportáží Blízko, ale čoraz ďalej (2001). Urbanova inklinácia k hudobnosti sa prejavila nielen v tom, že sa stal úspešným textárom (najmä v 2. polovici 90-tych rokov), ale aj v jeho básnickom tvare – siahal nielen po voľnom, ale i viazanom verši. Vo svojej štvrtej zbierke Snežienky & Biblie (1996) dokonca pracoval s útvarom sonetového venca. V druhej básnickej zbierke Hluchonemá hudba (1989) sa vyhrotilo autorovo gesto vzdoru, ktoré však začína už pôsobiť ako splošťujúca póza. V ďalších dvoch zbierkach Kniha polomŕtvych (1992) a Snežienky a biblie Urban nadväzuje na svoje základné pozície a texty motivicky obohacuje len málo. Ocenenia: Cena Ivana Kraska za debut Malý zúrivý Robinson (1985), Cena VÚB za esejistické dielo Utrpenie mladého poeta (1999), ZŠ Jozefa Urbana (od 2011, Košice, Jenisejská 22). Zomrel pri autonehode 28. 4. 1999 Zvolenom a Detvou. Miesta pôsobenia: Košice, Bratislava, Zvolen.

Dejatelia východného Slovenska: biobibliografia. II. diel L – Ž
Ľubica Poklembová, Eva Mičietová, Viktor Szabó (zost.). Košice: Štátna vedecká knižnica v Košiciach, 2021. 641 s. ISBN 978-80-85328-73-8.