Preskočiť na obsah
ilustračný obrázok: dve ruky držiace knihu

Darovanie kníh

Máte doma knihy, ktoré by ste chceli venovať knižnici alebo by ste ich chceli posunúť iným čitateľom? U nás môžete darovať knihy dvomi spôsobmi.

Darovanie kníh knižnici

Knihy sa stanú súčasťou knižničného fondu a budú prístupné používateľom knižnice. Prosíme, pred darovaním sa vopred informujte, či sa už rovnaké tituly vo fonde nenachádzajú alebo či sa zameranie kníh zhoduje so zameraním fondu. Sklady knižnice sú kapacitne limitované. Kontakt pre informácie pre súkromných darcov titulov do fondu: Mgr. Andrea Popovičová, mobilné číslo: +421918248113, email: andrea.popovicova@svkk.sk.

Darovanie kníh „Čitatelia čitateľom“

V Hale služieb môžete odovzdať konzultantkám knihy, ktoré budú vystavené a návštevníci knižnice si ich môžu bezplatne vziať. Ak by ste chceli takto darovať knihy, zamyslite sa na tým, či dané tituly môžu osloviť čitateľov, sú aktuálne a v dobrom stave (na čítanie). Knižnica nedisponuje osobitným úložným priestorom pre tieto knihy, v prípade väčšieho množstva by ste sa mali poradiť s konzultantkami predtým, než ich prinesiete do knižnice. Kontakt pre darovanie kníh určených pre ďalších čitateľov: Konzultanti, telefónne čísla: +421556222780, +421552454124, mobilné číslo: +421918245888, email: konzultanti@svkk.sk.

V prípade historických kníh (do roku 1918) sa prosíme obráťte na naše Oddelenie historických fondov a bibliografie, telefónne číslo: +421556222236, mobilné číslo: +421/918245902 email: historickefondy@svkk.sk.