Preskočiť na obsah
Obálky kníh Fyzika v slepých uličkách a 10-10-10

Čo sa do kníh (ne)zmestí

Pozývame vás na besedu o popularizačných publikáciách s názvom Čo sa do kníh (ne)zmestí spojenú s diskusiou s autormi kníh a autogramiádou, ktorá sa uskutoční 31.3.2022 od 9:30 do 13:00 v Kultúrno-vzdelávacom centre ŠVK v Košiciach na Pribinovej 1.

Juraj Tekel, teoretický fyzik z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (FMFI UK) a popularizátor vedy v rámci projektu Vedátor, predstaví svoju knihu Fyzika v slepých uličkách. Približuje v nej niekoľko príbehov z histórie fyziky, pri ktorých bola cesta k pochopeniu prírodných zákonov ťažká a kľukatá.

Novinárka a laureátka Ceny za vedu a techniku v kategórii Popularizátor vedy z roku 2016 Andrea Settey Hajdúchová predstaví svoju originálnu knihu s názvom 10-10-10, ktorá prináša desať rozhovorov s desiatimi slovenskými vedcami o desiatich výzvach. Dozviete sa v nej, kam smerujú vývoj a výskum v jednotlivých oblastiach vedy, a že ani vo vede nie je vždy všetko čierno-biele.

Na diskusii sa zúčastnia aj ďalší pozvaní hostia, a to Lucia Ciglar z Kreslím vedu, Renata Józsová, šéfredaktorka časopisu Quark, Darina Kožuchová, riaditeľka Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach a Juraj Tóth z FMFI UK v Bratislave.

Účasť je bezplatná, každý účastník dostane obe knihy. Počet miest je limitovaný.