Preskočiť na obsah
Fotografia zo stretnutia s Tamarou Sternberg-Greller v AC Košice

Americké centrum Košice oslávilo 18 rokov

Naše Americké centrum Košice je projektom spolupráce medzi Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach a Veľvyslanectvom USA na Slovensku. Nedávno sme túto spoluprácu potvrdili, tak ako každé tri roky, podpisom Memoranda o porozumení. Riaditeľka ŠVK, pani Darina Kožuchová a šéfka oddelenia vonkajších vzťahov veľvyslanectva, pani Tamara Sternberg-Greller sa stretli 27. apríla 2022, aby zhodnotili spoločné aktivity za posledné obdobie a porozprávali sa o plánoch do budúcna.

Následne sa stretli s dobrovoľníčkami, ktoré v Americkom centre pomáhajú s prípravou a tiež propagáciou niekoľkých podujatí. Už teraz sa tešíme na to, čo pre návštevníkov Amerického centra pripravíme v letných mesiacoch a v ďalšom období.