Preskočiť na obsah

Tlačová správa: Putovná výstava Moravskej zemskej knižnice v Brne a prehliadka architektonických návrhov na komplexnú obnovu sídla Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach

Subjekt: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
Názov: Putovná výstava Moravskej zemskej knižnice v Brne a prehliadka architektonických návrhov obnovy sídla ŠVK v Košiciach
Miesto: Hlavná 10, Košice
Dátum a čas: 5.9. -14.10.2022

(Re)vize knihoven 21, století – prostor – funkce – příležitost

Štátna vedecká knižnica pozýva priaznivcov architektúry, knihovníkov i širokú verejnosť do svojich priestorov na Hlavnej 10 na prehliadku putovnej výstavy zapožičanej z Moravskej zemskej knižnice v Brne s názvom (Re)vize knihoven 21, století – prostor – funkce – příležitost. Výstava na 12 paneloch predstavuje zaujímavé novostavby a rekonštrukcie českých knižníc medzi rokmi 2015 – 2020 a prináša pohľad na vývoj ich architektonických riešení v Českej republike.

Názov výstavy odkazuje na proces úspešnej realizácie výstavby alebo rekonštrukcie knižníc, ktorých zhmotnené vízie môžu slúžiť ako príklad dobrej praxe a inšpirácie pre ďalšie knižnice. Na jednotlivých paneloch je 21 knižníc - od tých najmenších obecných až po krajské knižnice, ktoré sú vybrané najmä pre netradičné architektonické riešenie budovy alebo zaujímavé interiérové prvky. Aby návštevníci získali komplexný prehľad o vývoji a architektonických trendoch v posledných rokov, pri každej knižnici je uvedený rok a popis realizácie, návrhy štúdií, počet obyvateľov mesta, spôsob financovania a fotografické materiály.

Výstavu pripravilo Metodické centrum pre výstavbu a rekonštrukciu knižníc, ktoré je súčasťou Moravskej zemskej knižnice a ktorého jednou z náplní je zoznamovať odbornú, ale tiež širokú verejnosť s aktuálnymi trendmi na po poli architektúry knižníc. Výstava bude k dispozícii verejnosti od 5. septembra do 14. októbra 2022.

Prehliadka súťažných architektonických návrhov na obnovu budovy Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach

Súbežne s výstavou o architektúre českých knižníc, ale v samostatne prístupnej časti, prezentuje Štátna vedecká knižnica v Košiciach verejnosti aj 14 panelov so súťažnými architektonickými návrhmi od piatich autorských kolektívov, ktoré sa prihlásili do verejnej projektovej architektonickej súťaže na komplexnú obnovu Forgáčovho paláca vyhlásenej 1. marca tohto roku.

Takmer 180 ročný palác na Hlavnej 10 je národnou kultúrnou pamiatkou, od roku 1961 sídlom Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach. Palác bol postavený okolo roku 1835 v štýle neskorého klasicizmu s prvkami empírového slohu, ktorý zdobí aj monumentálny balkón na šiestimi Hlavná 10, 042 30 Košice, Slovensko dórskymi stĺpmi. Budova, ktorá najprv slúžila ako letné sídlo rodiny Forgáčovcov, bola využívaná v priebehu storočia na mnohé iné účely. Významné stavebné zásahy zažila až v 40. rokoch tohto storočia, kedy sa stala sídlom Hornouhorskej obchodnej banky a vtedy získala aj jedinečnú sklenenú kupolu v hlavnej hale.

Budova nevyhnutne potrebuje rekonštrukciu, a to nielen z dôvodu jej permanentne sa zhoršujúceho technického stavu týkajúceho sa najmä statiky, nehospodárnej prevádzky alebo obmedzenej prístupnosti. V budove chýbajú napríklad výťahy pre návštevníkov študovní na poschodí i pre personál, ktorý musí na poschodia ručne vynášať požadované publikácie zo skladov v suteréne. „Doba, kedy boli knižnice vnímané najmä ako sklady kníh, je minulosťou. Vzhľadom k novým samoobslužným technológiám v knižniciach, digitalizácii dokumentov a nárastu elektronických informačných zdrojov, ale aj zmenám v oblasti vzdelávania i foriem štúdia, sa rozšírilo aj portfólium činnosti našej knižnice. Významnými sa stali aj vzdelávacie a kultúrne aktivity knižnice alebo Amerického centra Košice, ktoré je jeho súčasťou. Zmenili sa aj predstavy návštevníkov knižnice a nároky na priestory, v ktorých sa vykonávajú rôzne činnosti“, dodáva Darina Kožuchová, riaditeľka Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach.

Po spracovaní architektonickej štúdie budú ďalšie fázy projektovej dokumentácie závisieť od finančných prostriedkov, o ktoré sa knižnice mieni uchádzať u svojho zriaďovateľa Ministerstva kultúry SR alebo v rámci výziev zo štrukturálnych fondov. Prezentácia súťažných návrhov umiestnená v študovni na prízemí budovy na Hlavnej 10 potrvá od 5. septembra do 16. septembra 2022.