Preskočiť na obsah

Tlačová správa: Otvorenie stálej expozície Vizsolyskej Biblie zo 16. storočia

Košice, 16. august 2021 – Štátna vedecká knižnica v Košiciach sprístupní vo svojich priestoroch na ulici Pri Miklušovej väznici 1 stálu expozíciu venovanú Vizsolyskej Biblii, ktorá patrí k najvýznamnejším pamiatkam hmotného kultúrneho dedičstva Maďarska. Košice budú jedným z troch miest na svete, kde môže návštevník vidieť jej originál zo 16. storočia.

Vizsolyskú Bibliu, nazvanú podľa maďarskej obce Vizsoly neďaleko hraníc so Slovenskom alebo známu tiež ako Károlyiho Biblia podľa mena jej tlačiara, identifikovali v zbierkach Štátnej vedeckej knižnice odborníci venujúci sa historickým fondom. Vo svete sa v archívoch a súkromných zbierkach nachádza 58 exemplárov Biblie zo 16. storočia. Najstarší originál je možné vidieť v múzeu Károlyi Gáspára v Gönci. Ucelenú zbierku všetkých jej vydaní v maďarčine vlastní reformovaný kostol vo Vizsoly, ktorý už tridsať rokov ponúka návštevníkom rozsiahlu expozíciu venovanú nielen tejto Biblii, ale aj historickým udalostiam súvisiacich s jej vydaním a šírením.

Od septembra 2021 sa s osobitnou expozíciou venovanou Vizsolyskej Biblii ako prvou na Slovensku môžu zoznámiť obyvatelia a návštevníci Košíc v priestoroch študovne historických fondov na ul. Pri Miklušovej väznici. Okrem vystavenia originálnej Biblie bude návštevníkom k dispozícii aj jej zdigitalizovaná verzia prezentovaná na modernom zariadení MonkeyBook. V expozícii budú vystavené aj vzácne tlače v zbierkach knižnice pochádzajúce z typografických dielní 16. storočia patriace k najvýznamnejším dokumentom knižnej kultúry a predstavujúce významnú súčasť nášho kultúrneho dedičstva. „V zrenovovanom priestore expozície chceme príležitostne pri dôležitých udalostiach postupne návštevníkom sprístupniť aj vzácne inkunábuly uchovávané v našich zbierkach“ povedala riaditeľka Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach Darina Kožuchová. Biblii bude venovaná aj webová stránka, prostredníctvom ktorej sa budú môcť záujemcovia zaregistrovať na prehliadku expozície. „Touto expozíciou chceme prispieť k zvýšeniu informovanosti a povedomia verejnosti nielen o jedinečnom kultúrnom dedičstve v našom meste, ale poukázať aj na ďalšiu zaujímavú udalosť patriacu k stáročia trvajúcej spoločnej histórii“ dodala manažérka projektu Renáta Kováčová.

Projekt s názvom „Unikát maďarskej literatury – Vizsolyská Biblia v Košiciach“ je financovaný z Fondu malých projektov v rámci programu Interreg V-A Slovensko-Maďarsko. Okrem Ministerstva kultury SR – zriaďovateľa Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, sa na projekte podieľa aj maďarský partner Reformovaný zbor vo Vizsoly. Cieľom projektu je podporiť cezhraničnú výmenu skúseností pre zachovanie a propagáciu unikátneho písomného kultúrneho dedičstva a sprístupniť ho verejnosti.