Preskočiť na obsah

Tlačová správa: Špeciálna komentovaná prehliadka expozície Vizsolyskej Biblie a vzácnych tlačí 16. storočia

Košice, 21. február 2022 – Štátna vedecká knižnica v Košiciach v rámci Týždňa slovenských knižníc ponúka bezplatné komentované prehliadky expozície „Vizsolyská Biblia a vzácne tlače 16. storočia“ v slovenskom a maďarskom jazyku. Stála expozícia bola oficiálne sprístupnená v auguste 2021.

Unikátny dokument predstavuje prvý ucelený preklad biblie do maďarčiny. S počtom strán 2412 je najrozsiahlejším tlačiarenským dielom vydaným v 16. storočí v Uhorsku. Aj keď sa z prvého vydania Vizsolyskej Biblie zachovalo vo svete 50 exemplárov, pre verejnosť sú vystavené len na troch miestach.

„Počas týždňa slovenských knižníc, ktorý sa tento rok uskutoční od 28. februára do 6. marca by sme chceli expozíciu priblížiť verejnosti, pre ktorú bola najmä kvôli pandemickým opatreniam prístupná len obmedzene. Komentovaná prehliadka sa uskutoční výnimočne aj počas víkendu, presnejšie v sobotu 5. marca“, uviedla Angela Kurucová, vedúca Oddelenia historických fondov a bibliografie ŠVK v Košiciach. Záujemcovia si môžu vybrať z niekoľkých termínov: vo štvrtok 3.3.2022 o 10:00 a 15:00, v sobotu 5.3.2022 sú k dispozícii tri termíny: o 10:00, 10:40 a 11:20. V prípade záujmu o prehliadku je možné si termín zarezervovať na webovej stránke expozície alebo telefonicky na čísle +421556222236.

Stála expozícia Vizsolyskej Biblie v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach sa nachádza v budove Oddelenia historických fondov a bibliografie na ulici Pri Miklušovej väznici č. 1. Jej prvú časť tvoria náučné informačné panely o pôvode a dejinách kníhtlačiarstva a papierenstva v Európe i na Slovensku, ktoré sú doplnené historickým tlačiarenským lisom z prelomu 19. a 20. storočia a zásuvkovou skriňou s matricami písmen a ilustračných vzorov, tzv. písmenkovňou. Druhú časť výstavy tvorí expozičná miestnosť, v ktorej sa okrem Vizsolyskej Biblie nachádzajú vzácne tlače zo 16. a 17. storočia z oblasti teológie, filozofie, práva, histórie, literatúry a prírodných vied. Expozíciu dopĺňa interaktívny stojan, ktorý umožňuje listovanie v digitálnej verzii Vizsolyskej Biblie a obsahuje aj časť, kde sa dajú porovnať rozdiely medzi jej košickým výtlačkom a výtlačkom nachádzajúcim sa v maďarskej obci Vizsoly.

Projekt „Vizsolyská Biblia“ bol podporený z Fondu malých projektov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.