Preskočiť na obsah

Tlačová správa: Vedecká konferencia a vernisáž výstavy venovaná Potemrovcom

Subjekt: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
Názov: Vedecká konferencia a vernisáž výstavy venovaná 100. výročiu narodenia JUDr. Michala Potemru, CSc. a Ing. Márie Potemrovej.
Miesto: Kultúrno-vzdelávacie centrum, Pribinova 1 Košice
Dátum a čas: 17. máj 2022, od 8:30 – 17:00

Dvojica v súkoliach vedy: Michal Potemra a Mária Potemrová

Pri príležitosti 100. výročia narodenia dvoch významných osobností (nielen) Košíc Michala Potemru a Márie Potemrovej pripravuje Štátna vedecká knižnica v Košiciach dňa 17. mája 2022 vedeckú konferenciu s názvom Dvojica v súkoliach vedy: Michal Potemra a Mária Potemrová. Súčasťou konferencie bude vernisáž výstavy s názvom V súznení venovaná životu a dielu manželov Potemrovcov.

Odborníkom z radov knihovníkov, historikov, archivárov, muzikológov a hudobných pedagógov nie sú mená týchto osobností neznáme. Štátna vedecká knižnica v Košiciach bola dlhoročným miestom pôsobenia JUDr. Michala Potemru, CSc., ktorý patril medzi zakladateľov slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie. Bol autorom mnohých významných a dosiaľ neprekonaných odborných publikácií a štúdií, ktoré sú odrazovým mostíkom pre výskum predovšetkým Košíc aj v dnešnej digitálnej dobe. Patril medzi aktívnych členov miestnej organizácie Matice slovenskej v Košiciach a Slovenského katolíckeho kruhu v Košiciach. Ing. Mária Potemrová bola významná pedagogička, hudobná historička a muzikologička, členka Slovenskej historickej spoločnosti, Zväzu slovenských skladateľov, stála pri zrode Štátneho konzervatória v Košiciach. Je autorka mnohých štúdií, dvojzväzkovej monografie Hudobný život v Košiciach v rokoch 1848 – 1918, iniciátorka vzniku nadácie známej pod súčasným názvom Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach. M. Potemrová formovala novú generáciu muzikológov, hudobných kritikov a pedagógov, ktorí sú známi nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Na konferencii vystúpi 17 odborníkov, ktorí skúmali odbornú činnosť manželov Potemrovcov z rôznych uhlov pohľadov. Autentické osobné spomienky žiakov a súčasníkov budú zaiste zaujímavým svedectvom ich neúnavnej práce. „Štúdie a príspevky, ktoré odznejú na konferencii knižnica plánuje vydať v konferenčnom zborníku v závere tohto roka“ uviedla spoluorganizátorka konferencie Angela Kurucová.

Konferencia sa koná v priestoroch Kultúrno-vzdelávacieho centra Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach na Pribinovej ul. č. 1. V jej závere bude slávnostné otvorenie výstavy venovanej Michalovi Potemrovi a Márii Potemrovej, ktorá bude v týchto priestoroch prístupná do konca roka. „Výstava prostredníctvom archívnych, knižných a časopiseckých materiálov predstaví najdôležitejšie momenty zo života, ktoré mali vplyv a formovali odborné smerovanie i osobnostné postoje dvoch významných predstaviteľov kultúrneho a vedeckého života Košíc: Dr. Michala Potemru, jedného zo zakladateľov slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie, bibliografa a historika, zamestnanca Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach a jeho manželky stredoškolskej profesorky Konzervatória v Košiciach Ing. Márie Potemrovej, promovanej historičky a muzikologičky“ uviedla spoluorganizátorka konferencie a autorka výstavy Eleonóra Blašková. Knižnica pripravuje aj rozšírenú elektronickú verziu výstavy, ktorá bude sprístupnená na jej webovej stránke.