Preskočiť na obsah

Tlačová správa: Predstavenie publikácie Dejatelia východného Slovenska II. diel

Košice, 21. február 2022 – Štátna vedecká knižnica v Košiciach vydala koncom roka 2021 novú publikáciu Dejatelia východného Slovenska: biobibliografia. II. diel L – Ž. Oficiálne ju predstaví verejnosti počas Týždňa slovenských knižníc 1. marca 2022.

V rámci svojich odborných činností sa Štátna vedecká knižnica v Košiciach dlhodobo venuje bibliografickému výskumu východného Slovenska. Obsahovým základom predstavovanej publikácie sa stala vlastná bibliografická databáza prístupná na webovej stránke knižnice. Druhý diel Dejateľov východného Slovenska obsahuje 939 personálnych hesiel, ktoré sú pre lepšiu ilustráciu doplnené vyše 500 portrétnymi fotografiami osobností spätých s východným Slovenskom.

Mnohé uvádzané osobnosti sa preslávili a dosiahli vynikajúce výsledky nielen na Slovensku, ale prakticky na všetkých kontinentoch, viaceré z nich sa stali významnými dejateľmi napr. v USA, Kanade, či Austrálii a ich pôsobenie malo celosvetový dosah. Publikácia je časovo neobmedzená a interdisciplinárna – zo všetkých oblastí ľudskej činnosti, napríklad z vedy, techniky, kultúry, umenia, či športu.

Publikácia Dejatelia východného Slovenska: biobibliografia. II. diel L – Ž, ktorej autormi sú Ľubica Poklembová, Eva Mičietová a Viktor Szabó, bude predstavená 1. marca o 17:00 v Kultúrno-vzdelávacom centre ŠVK v Košiciach na Pribinovej 1.

„Biografický a bibliografický výskum je časovo náročný a nikdy nekončiaci proces. Je takmer nemožné priniesť vyčerpávajúce dielo vzhľadom k stále pribúdajúcim novým vedeckým poznatkom z archívnych, genealogických či ďalších výskumov a narastajúcim elektronickým zdrojom. Súčasťou nášho prebiehajúceho výskumu je budovanie online bibliografickej databázy osobností a práve tento slovník je jej čiastkovým výstupom a odrazom aktuálneho stavu v spracovaní údajov v elektronickej forme,“ objasnil Viktor Szabó, spoluautor publikácie.

Oddelenie historických fondov a bibliografie ŠVK v Košiciach pracuje aj na ďalšej publikácii, druhej časti Lexikónu Košičanov 1848-1938, ktorá dotvára v rámci daného časového úseku celkový obraz hospodárskeho, politického, spoločenského a kultúrneho života v Košiciach. Vydanie publikácie je plánované v roku 2023.