Preskočiť na obsah

Študovňa historických fondov a regionálnej literatúry

Študovňa historických fondov a regionálnej literatúry slúži pre účely výskumu historických fondov a pre štúdium publikácií obsahovo zameraných na Košice a región východného Slovenska.

Čo vám radi poskytneme:

  • návštevu stálej expozície unikátnej Vizsolyskej Biblie a tlačí 16. storočia
  • prezenčné štúdium historických dokumentov, ktoré si môžete vyhľadať v online katalógu ŠVK – Historické fondy a objednať do našej študovne alebo na adrese historickefondy@svkk.sk
  • prezenčné štúdium vybraných novín a časopisov vydaných na Slovensku do roku 1918 so zameraním na regionálne periodiká; niektoré z nich sú dostupné aj zdigitalizované - Hlavný katalóg – Digitalizovaná zbierka – Noviny,
  • prezenčné štúdium publikácií vydaných po roku 1918 o Košiciach a regióne východného Slovenska z pohľadu dejín, umenia, športu, osobností a pod.,
  • bezplatného samoobslužné skenovanie dokumentov z fondu našej knižnice do formátu A3 (s výstupom na USB) a možnosťou ich tlače do formátu A4 (cenník),
  • prístup do elektronických plnotextových zdrojov, napr. databázy Arcanum Digitális Tudománytár https://www.arcanum.hu/en, ktorá obsahuje viac ako 12 miliónov digitalizovaných strán vedeckých alebo odborných časopisov, úradných vestníkov, denníkov a týždenníkov od najstaršieho obdobia po súčasnosť, ktoré vychádzali na území Uhorska, resp. vychádzajú v súčasnosti na území Maďarska, ďalej mapy a archívne rukopisné pramene k dejinám Uhorska,
  • konzultácie k vyhľadávaniu informácií v online bibliografickej databáze, obsahujúcej analytický popis článkov z dobovej tlače vydávanej v historických regiónoch Zemplín, Spiš a Gemer v rokoch 1901 – 1918,
  • odborný výklad pre študentov základných a stredných škôl spojený s prezentáciou dokumentov z historického fondu zaujímavých obsahom alebo výnimočnou väzbou a ilustráciami; po vzájomnej dohode vieme pripraviť ukážky starých tlačí na vami vybranú tému z historického obdobia, o významnej osobnosti našich dejín a pod.

Používateľ sa riadi Bádateľským poriadkom študovne historických fondov.

  Pri Miklušovej väznici 1, 042 30 Košice
  +421 556 222 236; +421 918 245 902; + 421 918 245 904; +421 918 248 073
  historickefondy@svkk.sk