Otváracie hodiny knižnice

Pracovisko

Adresa

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Registrácia používateľov, výpožičné služby, konzultačné, rešeršné a reprografické služby, MVS/MMVS

Hlavná 10,

prízemie

8:00 – 19:00

8:00 – 19:00

8:00 – 19:00

8:00 – 19:00

8:00 – 19:00

Študovňa kníh

Hlavná 10,

1. posch.

9:00 – 20:00

9:00 – 20:00

9:00 – 20:00

9:00 – 20:00

9:00 – 20:00

Študovňa periodík

Hlavná 10

1. posch.

9:00 – 20:00

9:00 – 20:00

9:00 – 20:00

9:00 – 20:00

9:00 – 20:00

Americké centrum (konzultácie poskytované denne od 9:00 do 16:00)

Hlavná 10

1. posch.

9:00 – 20:00

9:00 – 20:00

9:00 – 20:00

9:00 – 20:00

9:00 – 20:00

Nemecká knižnica

Goetheho inštitútu

Pribinova 1

13:00 – 18:00

11:00 – 16:00

13:00 – 18:00

11:00 – 16:00

9:00 – 14:00

Študovňa noriem

a patentov

Pribinova 1

zatvorené

9:00 – 16:00

12:00 – 18:00

zatvorené

zatvorené

Študovňa historických

fondov

a regionálnej literatúry

Pri Miklušovej väznici 1

9:00 – 16:00

9:00 – 16:00

12:00 – 18:00

9:00 – 16:00

zatvorené

 Vypožičané knihy je možné vrátiť do biblioboxu pred budovou (na Hlavnej 10) 24 hodín 7 dní v týždni.

Tešíme sa na Vašu návštevu.