Wednesday, 22.02.2017 Today: Etela Tomorrow: Roman, Romana

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

nkatalog sOnline registrácie čitateľa Použite nový online katalóg , ktorý využíva open source software VuFind. Poskytuje prehľadné a intuitívne prostredie s možnosťou jednoduchého spresňovania dotazov. Umožňuje tiež objednávať a rezervovať dokumenty ako aj sledovať Vaše výpožičky a spravovať Vaše konto. Katalóg obsahuje Hlavný katalóg ŠVK v Košiciach (SCK). Historický fond ŠVK v Košiciach (HIS) nájdete tiež v novom katalógu.

Online catalog SSL

Odkaz na online katalóg ŠVK v Košiciach

Named card catalog SSL

Odkaz na menný lísktový katalóg ŠVK v Košiciach

EIZ catalog

Odkaz na EIZ Katalog

Kultúrne podujatiaPortál Kultúrne podujatia – portál komplexného prezentačného, rezervačného a predajného vstupenkového systému rezortu kultúry.

Database EZB

Odkaz na databázu EZB

Database DOAJ

Odkaz na databázu DOAJ

Database Ebsco

Odkaz na databázu Ebsco