streda, 20.02.2019 Dnes: Lívia Zajtra: Eleonóra

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Oznam - technické príčiny

Oznamujeme návštevníkom knižnice, že dňa 6.3. 2019 (streda) budú pracoviská knižnice na Hlavnej 10 a Pribinovej 1 v čase od 8:00 do 14:00 hod. zatvorené z dôvodu prerušenia distribúcie elektrickej energie. Pracovisko Pri Miklušovej väznici 1 bude prístupné v nezmenenom čase. Ďakujeme za pochopenie.

Výstava Oprášené dejiny

Štátna vedecká knižnica v Košiciach vás srdečne pozýva na výstavu Oprášené dejiny: pohľad do histórie košických priemyselných firiem. Vernisáž sa uskutoční dňa 11. mája 2016 o 15.00 hod v Kultúrno-vzdelávacom centre ŠVK v Košiciach na Pribinovej 1. Výstava je pripravená z fondu Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, archívov inštitúcií Košíc a zbierok potomkov a zberateľov. Verejnosti bude prístupná v mesiacoch máj - jún.

Plagát

Oprášené dejiny

pohľad do histórie košických priemyselných  firiem

Výstava je pripravená z fondu Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, archívov inštitúcií Košíc a zbierok potomkov a zberateľov.

Po rakúsko-uhorskom vyrovnaní v roku 1867 dostáva dovtedy prevládajúce remeselné podnikanie v Košiciach  postupne podobu továrenskej výroby. Do roku 1900 sa počet „tovární“ ustálil na čísle 29. Len samotná tabaková továreň mala viac ako 1 000 zamestnancov, ďalšie tri po 200 zamestnancov, a to továreň na keramiku, továreň na výrobu stoličiek a nábytku Josiáša  Eisslera, Franckova továreň na výrobu kávovín a ostatné mali po 20-100 zamestnanco.

Prostredníctvom historických fotografií, pohľadníc a drobnej tlače sa odvíja príbeh starých košických tovární, výrobných hál a dielní, v ktorých spod šikovných rúk robotníkov  už za účinnej pomoci strojového vybavenia, vďaka podnikavosti majiteľov,  vychádzali na jednej strane predmety slúžiace na dennú spotrebu nielen obyvateľom mesta, ale i vzdialenejšieho okolia. Na druhej  strane mohutné strojové zariadenia či ich komponenty šírili dobré meno Košíc a jeho obyvateľov vo svete, odkiaľ sa vracali s oceneniami a uznaním odborníkov na svetových výstavách.

O ľudskom ume, šikovnosti a podnikavom duchu Košičanov v dobách minulých nech prehovoria dokumenty...