piatok, 22.02.2019 Dnes: Etela Zajtra: Roman, Romana

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Oznam - technické príčiny

Oznamujeme návštevníkom knižnice, že dňa 6.3. 2019 (streda) budú pracoviská knižnice na Hlavnej 10 a Pribinovej 1 v čase od 8:00 do 14:00 hod. zatvorené z dôvodu prerušenia distribúcie elektrickej energie. Pracovisko Pri Miklušovej väznici 1 bude prístupné v nezmenenom čase. Ďakujeme za pochopenie.

Českí architekti na východnom Slovensku

Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Český spolok v Košiciach, České centrum v Bratislave Vás pozývajú na výstavu Českí architekti na východnom Slovensku, ktorá sa uskutoční v rámci Dní českej kultúry 2011. Vernisáž sa uskutoční 5. októbra 2011 o 15.00 hod. v priestoroch Kultúrno-vzdelávacieho centra ŠVK v Košiciach na Pribinovej 1. Výstava potrvá do 4.11.2011.

Výstava pripravená z fondov ŠVK v Košiciach a súkromných archívov realizovaná s finančnou podporou Úradu vlády SR - programu Kultúra národnostných menšín 2011, Ministerstva zahraničných vecí ČR, Košického samosprávneho kraja a mesta Košice.

 

Informácia o októbrovom podujatí v Štátnej Vedeckej knižnici v Košiciach.

Štátna vedecká knižnica v Košiciach pripravila na Dni českej kultúry 2011 v priestoroch svojho Kultúrno-vzdelávacieho centra na Pribinovej č. 1 výstavu Českí architekti na východnom Slovensku. Na 17 paneloch zaznamenáva stavby na území východného Slovenska, ktoré projektovali českí architekti, a nazerá do histórie slovensko-českých vzťahov v oblasti staviteľstva a architektúry.

Po vzniku Československa roku 1918, už v konsolidovaných pomeroch nového štátu, sa aj na Slovensku v oblasti architektúry prejavuje snaha o nový funkcionalistický prejav. Toto úsilie je poznačené mimoriadne účinnou a všestrannou pomocou českej avantgardy. Nedostatok domácich architektov, chýbajúce odborné školiace centrum a literárne fórum priviedli na Slovensko mladých architektov z Čiech. Tí začínali vlievať do slovenského staviteľstva dlhoročné tradície, skúsenosti a názory českej architektonickej moderny. Mnohí z nich sa tu natrvalo usadili.

Prvá časť výstavy sa sústreďuje na roky 1920 až 1930. Je to istý dokonale uzavretý úsek česko-slovenských vzťahov medzi architektmi v predvojnovom období. Prejavuje sa v ňom záujem o bývanie nového človeka, o jeho pracovné prostredie. Niektoré stavby patria k vrcholným prejavom českých a moravských architektov. Napr. Masarykova kolónia bankových úradníkov v Košiciach od Josefa Poláška či rozsiahly blok poštovej budovy v Košiciach, ktorý navrhol architekt Bohumír Kozák. Výlučnou doménou pražských architektov na Slovensku bola štátna výstavba sanatórií a liečebných ústavov vo Vysokých Tatrách a v kúpeľných strediskách na základe vypísaných súťaží.

Úzka spolupráca s českými architektmi, roku 1939 na čas prerušená, sa znovu zintenzívnila po roku 1945, najprv v období obnovy a výstavby vojnou zničených miest a obcí, ako aj v začiatkoch ďalšieho budovania plánovitej industrializácie Slovenska, spriemyselňovania stavebníctva, typizácie, prefabrikácie, pri organizovaní projektovej činnosti. V ďalšej časti výstava približuje výstavbu škôl, zdravotníckych zariadení, v 60. rokoch obchodných domov, v 70. rokoch niektorých tatranských hotelov.

Výstava je pripravená z bohatého knižničného fondu Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, ale aj súkromných archívov. Potrvá do 4. novembra 2011.