štvrtok, 24.01.2019 Dnes: Timotej Zajtra: Gejza

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Výstava obrazov "Druhá svetová vojna v Tichomorí očami umelcov"

plagatŠtátna vedecká knižnica v Košiciach a Veľvyslanectvo USA v Slovenskej Republike Vás srdečne pozývajú na výstavu výtvarných diel vytvorených počas Druhej svetovej vojny počas bojov v Tichomorí.

Výstava je inštalovaná v Kultúrno-vzdelávacom centre v ŠVK v Košiciach, Pribinova ul. 1 , denne od 08:00 do 16:00.

 

VOJNA V TICHOMORÍ V ROKOCH1942-1945 Z POHĽADUUMELCA

Výtvarní umelci slúžili vo všetkých vojenských zložkách bojujúcich v Tichomorí, buď v rámci svojho oficiálneho zaradenia alebo ako amatéri, ktorí kreslili vo chvíľach voľna. Dôvodom pre využívanie týchto umelcov bolo, že napriek množstvu funkcií moderné fotoaparáty mali viaceré obmedzenia, najmä počas nočných operácií, pri zlom počasí, alebo počas bojov odohrávajúcich sa na otvorenom mori, na nebi alebo na súši. Výtvarní umelci však boli tieto prekážky schopní prekonať a zachytiť dramatickú intenzitu akcií, vďaka čomu sa scény stali presvedčivejšie a pôsobivejšie; začlenili do nich dôležité prvky a vynechali nepodstatné alebo utajované detaily.

Prví americkí výtvarníci boli vyslaní do Tichomoria v roku 1943 v rámci programu ministerstva vojny USA, War Art Program. Boli pridelení do útvarov pozemných síl a leteckého zboru pozemných síl. Námorná pechota Spojených štátov síce nemala oficiálny program výtvarného umenia, ale poverila viacerých výtvarných umelcov slúžiacich v jej radoch, aby dokumentovali vojenské kampane v Tichomorí na účely vzťahov s verejnosťou. Jeden autor z tej doby napísal, že umelci pôsobiaci v námornej pechote bývali v stanoch, jedli to isté jedlo a v tom istom čase ako jej príslušníci, tiesnili sa vo vodou presiaknutých zákopoch, museli byť pripravení odraziť pozemný útok nepriateľa, uhýbať pred bombami a granátmi nepriateľa, predierať sa močaristou, maláriou zamorenou džungľou, v ktorej číhali Japonci –- a na svoju prácu používali perá, štetce a farby. Iní výtvarníci zasa pracovali pre časopisy „Life“ a „Yank“ a svoje kresby posielali späť do Spojených štátov, kde boli uverejňované.

Pri príležitosti 70. výročia skončenia druhej svetovej vojny prináša táto výstava, čerpajúca z fondov Anne S.K. Brown Military Collection pri knižnici Brown University Library v Providence, štát Rhode Island, výber z kresieb, skíc a akvarelov viacerých amerických výtvarných umelcov, ktorí slúžili v Tichomorí. Prvé z týchto diel venovali samotní umelci alebo ich rodiny v polovici 90. rokov minulého storočia. Anne S.K. Brown Military Collection je najvýznamnejšou archívnou zbierkou venovanou histórii a najmä ikonografii vojakov a výkonu vojenskej služby v období rokov 1500-1945.