pondelok, 18.02.2019 Dnes: Jaromír Zajtra: Vlasta

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Prvá svetová vojna a Východné Slovensko

Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Klub vojenskej histórie Beskydy, Dejepisný spolok v Košiciach a Archív mesta Košice Vás pozývajú na vernisáž výstavy Prvá svetová vojna a Východné Slovensko 14. mája 2014 o 16:00 hod. Miesto: Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Kultúrno-vzdelávacie centrum, Pribinova 1.

Príloha (pdf)

Výstava k stému výročiu od vypuknutia 1. svetovej vojny

Vernisáž: 14.5.2014 o 16.00 hod.

Miesto: ŠVK v Košiciach, Pribinova 1

Stému výročiu od vypuknutia 1. svetovej vojny je venovaná výstava Prvá svetová vojna a východné Slovensko v Kultúrno-vzdelávacom centre ŠVK v Košiciach na Pribinovej 1. Výstavu pripravilo oddelenie bibliografie Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach v úzkej spolupráci s Klubom vojenskej histórie Beskydy a je sprievodným podujatím medzinárodnej vedeckej konferencie s rovnomenným názvom a v rovnakých priestoroch v dňoch 5. až 6. júna 2014. Tvorcovia tejto výstavy chceli poukázať na vplyv vojnových udalostí na karpatskom fronte jednak na vojakov, ale aj samotné obyvateľstvo územia východného Slovenska, na ktorom sa bojovalo, a to zaujímavým obrazovým materiálom. Výstava pozostáva z kópií autentických dobových novín, fotografií, archívnych dokumentov a máp, na zozbieraní ktorých sa podieľali viaceré verejné vedecké inštitúcie i súkromní zberatelia. Tematicky je tento materiál zoradený od atentátu na nástupcu rakúsko-uhorského trónu, cez vypuknutie vojny, po priebeh ťažkých bojov na karpatskom fronte v rokoch 1914-1915. Ostali po nich tisíce padlých vojakov, desiatky vojnových cintorínov na území severovýchodného Slovenska a v dnešnom pohraničí, ale aj dnes už skoro zabudnutý veľký lazaretný vojnový cintorín v Košiciach. Na jednotlivých paneloch expozície možno vidieť dobové fotografie niektorých cintorínov, ich zanedbaný stav počas éry socializmu a napokon úspešné projekty na ich záchranu a rekonštrukciu, ktoré s veľkým zanietením realizujú dobrovoľníci z Klubu vojenskej histórie Beskydy. Atmosféru obdobia prvej svetovej vojny dotvárajú kópie farebných ilustrovaných autentických dobových pohľadníc, ako aj knihy popisujúce udalosti a skúsenosti z karpatského frontu, zajateckých táborov či históriu jednotlivých košických plukov.