štvrtok, 21.02.2019 Dnes: Eleonóra Zajtra: Etela

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Oznam - technické príčiny

Oznamujeme návštevníkom knižnice, že dňa 6.3. 2019 (streda) budú pracoviská knižnice na Hlavnej 10 a Pribinovej 1 v čase od 8:00 do 14:00 hod. zatvorené z dôvodu prerušenia distribúcie elektrickej energie. Pracovisko Pri Miklušovej väznici 1 bude prístupné v nezmenenom čase. Ďakujeme za pochopenie.

Cyrilo-metodská idea v pravoslávnom svete

Obrázok Metod Obrázok Konštantín

Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Bulharská akadémia vied v Sofii, Bulharský klub Košice, n. o., Bulharský kultúrny inštitút v Bratislave Vás pozývajú na vernisáž bulharskej výstavy Cyrilo-metodská idea v pravoslávnom svete dňa 24. mája 2010 o 15.00 hod. do Kultúrno-vzdelávacieho centra ŠVK v Košiciach, Pribinova 1.

Fotogaléria k výstave.

Sv. Cyril a Metod – spoločné podujatia ŠVK v Košiciach a  Bulharskej akadémie vied v Sofii

Štátna vedecká knižnica v Košiciach v spolupráci s Bulharským klubom v Košiciach, Bulharským kultúrnym inštitútom v Bratislave a Bulharskou akadémiou vied v Sofii v „Roku kresťanskej kultúry 2010“ pripravila projekt, ktorého témou je v. Cyril a Metod – spolupatróni Európy a patróni Slovenska. Projekt finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky z programu „Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí“.

ŠVK v Košiciach inštalovala v Sofii v priestoroch Bulharskej akadémie vied výstavu zo svojho knižničného fondu pod názvom „Sv. Cyril a Metod, patróni Slovenska“ s textami v bulharskom jazyku. Vernisáž sa konala 11. mája 2010 za prítomnosti veľvyslanca Slovenskej republiky v Bulharsku pána Karola Mistríka a hostí z rôznych kultúrnych inštitúcií. Výstava zaznamenáva pôsobenie solúnskych bratov na území Slovenska, ich odkaz a vplyv. Spolu s veľkomoravskou tradíciou sa stali inšpiráciou mnohých spisovateľov a výtvarných umelcov. Na jednotlivých výstavných listoch je obrazom a slovom zaznamenané pozvanie, príchod a pôsobenie Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, čo dopĺňajú titulné listy a obaly kníh odbornej literatúry, monografií, literárnych diel, ale aj výtvarné diela, maľby, grafiky či plastiky s vyobrazením Cyrila a Metoda z kníh o umení, časopisov, encyklopédií. Čo znamenajú Cyril a Metod pre Slovensko?

Zaslúžili sa o šírenie kresťanstva, vzdelanosti a kultúry na Veľkej Morave. Zostavili slovanské písmo, tzv. hlaholiku, i nový číselný systém. V obdivuhodne krátkom čase preložili z náročnej gréčtiny do staroslovienčiny všetky potrebné biblické, liturgické a obradné texty, a to s jazykovou aj štylistickou dokonalosťou a pestrosťou slovnej zásoby. Nastupujúcej samostatnej literárnej, básnickej a prozaickej tvorbe vtlačili solúnski bratia svoju formovateľskú pečať. Založili slovanské učilište, ktoré sa napriek svojmu krátkemu trvaniu zaradilo medzi popredné literárno-pedagogické európske strediská a stalo sa kolískou slovanského písomníctva. O význame pôsobenia Cyrila a Metoda na našom území svedčí skutočnosť, že ich hodnoty pretrvali vyše tisíc sto rokov a ako životodarná tradícia sa tiahne celými národnými dejinami Slovenska.

Návštevníci tak majú jedinečnú príležitosť spoznať históriu a kultúru Slovenska, ktorá nás v mene Cyrila a Metoda vzájomne spája.

Slovenská verzia tejto výstavy bude od pondelka 24. mája 2010 prístupná verejnosti v požičovni Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach na Hlavnej 10.

Druhým podujatím v tomto termíne je výstava pod názvom „Cyrilo-metodská idea v pravoslávnom svete“, ktorú pripravila Bulharská akadémia vied. Vernisáž bulharskej výstavy sa koná 24.5.2010 o 15.00 hod. v priestoroch knižnice na Pribinovej ul. 1. Hosťami zo Sofie budú Prof. Dimo Čečmedžiev a Doc. Dieslava Atanasova, ktorej príhovor odznie v českom, resp. slovenskom jazyku, zástupcovia Bulharského kultúrneho inštitútu v Bratislave a Bulharského klubu v Košiciach.

Týmito podujatiami chceme prezentovať cyrilo-metodské tradície na Slovensku a v Bulharsku a našim návštevníkom ozrejmiť medzinárodný význam týchto vierozvestcov.