utorok, 22.01.2019 Dnes: Zora Zajtra: Miloš

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Dobrovoľníci pomáhajú expandovať programy InfoUSA v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach

Od septembra 2014 do júna 2015, InfoUSA Košice uskutočnilo 36 premietaní filmov a 22 diskusných stretnutí. Tieto podujatia prilákali takmer 450 čitateľov, ktorí okrem informácií o USA, získali aj priestor na precvičenie si angličtiny.

 

InfoUSA Košice je súčasťou celosvetovej siete amerických centier (AC), programu sponzorovaného Ministerstvom zahraničných vecí Spojených štátov amerických, ktoré slúžia ako viacúčelová platforma pre aktivity v oblasti verejnej diplomacie. Program AC propaguje rozvíjanie otvoreného dialógu, vyvracia negatívne stereotypy a prispieva k budovaniu porozumenia.

InfoUSA Košice je prevádzkované a spolufinancované hosťujúcou inštitúciou Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach v spolupráci s Veľvyslanectvom Spojených štátov amerických v SR.

Centrum poskytuje možnosť prístupu k najnovším odborným informáciám týkajúcich sa americkej zahraničnej politiky a americkej spoločnosti. Promuje diela americkej knižnej a filmovej kultúry a podporuje učenie sa anglického jazyka a štúdium v USA. Vytváraním priestoru pre diskusie medzi miestnym publikom a zástupcami americkej vlády, expertnými pracovníkmi, účastníkmi amerických vládnych programov a Američanmi žijúcimi v regióne posilňuje ich vzájomné porozumenie a dobrú vôľu.

 

Filmový a Diskusný klub v InfoUSA Košice sme zrealizovali s významnou  pomocou štyroch študentských dobrovoľníkov - Ivana, Ema , Lenka a Rado a dvoch Američanov žijúcich v Košiciach – Dianne a David, ktorí nám v tomto školskom roku prispeli spolu 620 hodinami dobrovoľníckej činnosti.

 

Štátna vedecká knižnica v Košiciach a Veľvyslanectvo USA v SR sú vďační za ich úsilie a talent, ktorými pomohli rozvíjať služby knižnice a napĺňať poslanie InfoUSA Košice a preto nám bolo potešením oceniť ich prácu.

V pondelok 8. júna 2015 riaditeľ Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach JUDr Ján Gašpar spolu s Kultúrnou Attaché Veľvyslanectva USA v SR pani Janelle H. Luna odovzdali certifikáty o vykonaní dobrovoľníckej činnosti spolu s hodnotením našim tohtoročným dobrovoľníkom.

 

Veríme, že aj takto nadobudnuté skúsenosti pomôžu študentským dobrovoľníkom v úspešnom štarte ich pracovnej kariéry.

Fotografie z realizovania Filmového a Diskusného klubu aj zo slávnostného odovzdania certifikátov môžete nájsť tu.