utorok, 19.10.2021 Dnes: Kristián Zajtra: Vendelín

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Vážení návštevníci!

Od 18. októbra 2021 do polovice decembra 2021 musíme obmedziť služby našich študovní na 1. NP v budove na Hlavnej 10.

Dôvodom je výmena okien a stavebné práce súvisiace s odstraňovaním havarijných stavov. Veríme, že ospravedlníte tento dočasný diskomfort, počas ktorého Vám ponúkame k štúdiu náhradné priestory.

Spýtajte sa našich konzultantov, ktorí Vám poradia. Ďakujeme za pochopenie.

Stredisko patentových informácií

  • je súčasťou Strediska VTI
  • je vybavené informačným panelom, obsahujúcim kontaktné informácie o Úrade priemyselného vlastníctva SR
  • verejnosti poskytuje základné informácie o možnostiach priemyselno-právnej ochrany technických riešení, vynálezov, označení tovarov a služieb, výrobkov a predmetov a pod. v Slovenskej republike
  • umožňuje prístup k patentovým informáciam v tlačenej, elektronickej forme na optických diskoch a na internete
  • ako člen európskej siete pod skratkou PATLIB (PATent LIBraries) získava bezplatne patentové dokumenty, vestníky, publikácie a ďalšie informačné materiály súvisiace s Európskym patentovým dohovorom

Otváracie hodiny (júl, august zmenené)

Pondelok 9:00  - 15:00
Utorok 9:00  - 16:00
Streda 10:00  - 18:00
Štvrtok 9:00  - 16:00
Piatok 9:00  - 15:00

Adresa:
Štátna vedecká knižnica v Košiciach
Stredisko patentových informácií
Pribinova 1
042 30 KOŠICE

8. ročník Ceny Jána Bahýľa

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR vyhlasuje 8. ročník Ceny Jána Bahýľa. Cena Jána Bahýľa je udeľovaná od roku 1999 za mimoriadne hodnotné slovenské technické alebo dizajnérske priemyselnoprávne chránené riešenie. Úrad aj týmto spôsobom motivuje a podporuje rozvoj tvorivosti na Slovensku.

Čítať ďalej...